UP - Performance in Perspective | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeksgroep
  • UP - Performance in Perspective

UP - Performance in Perspective

UP – Performance in Perspective onderzoekt het perspectief van, en perspectieven op de uitvoerende kunstenaar (performer), binnen het brede domein van de uitvoerende kunsten (performing arts): muziek, drama, dans, performance art, en verwante (inter-/trans-)disciplines. Daarbij treden we in verbinding met, reflecteren we op, en verhouden we ons kritisch tegenover de culturele, economische, historische, politieke en sociale contexten waarbinnen kunst zich ontplooit. Voor de beleidsperiode 2024-26 formuleren we twee relatief brede onderzoekslijnen met daarbinnen enkele prioriteiten. Deze lijnen bouwen verder op de realisaties van de vorige beleidsperiode, maar identificeren ook nieuwe trends en onderzoeksgebieden.

De eerste onderzoekslijn, “Her-bronnen” (“Re-sourcing”), vertrekt vanuit lacunes in gangbare westerse kunstpraktijken en -repertoires, en hiaten in mainstream historische narratieven. We onderzoeken historische uitvoeringspraktijk, niet-westerse kunstvormen, niet-klassieke tradities, en niet-dominante perspectieven binnen de uitvoerende kunsten. De tweede lijn, “Katalysatoren voor vernieuwing” (“Catalysts for innovation”), werkt rond verandering en innovatie in de uitvoerende kunsten, in heden, toekomst en verleden. We onderzoeken de relatie tussen de uitvoerder en uitvoeringscontexten en -omstandigheden, met name in curationele en technologische ontwikkelingen.

Doorheen onze werking schuiven we twee basisprincipes naar voor als rode draad en toetssteen:

  1. We willen een meerstemmig discours ontwikkelen, een democratische werking stimuleren, en inclusieve kunst creëren, door het verlenen van een stem en agency aan een diversiteit van (ondergedocumenteerde, ondergerepresenteerde, onderbelichte, onderdrukte,…) groepen en individuen.
  2. Daarbij willen we ook de nodige aandacht installeren voor aspecten van zorg (care), zoals werkbaar werk, mentale gezondheid, sociale stabiliteit en economische duurzaamheid.

Focus: Uitvoeringspraktijk, muziek en podiumkunsten

Team:  Liselotte Sels (coördinator), Kobe Van Cauwenberghe (voorzitter),Frank Agsteribbe (bezieler, sabbatical tot september 2024), Peter Kolpa (drama), Thomas R. Moore (muziek)

Contact:
Liselotte Sels liselotte.sels@ap.be

 

(foto door Wannes Cré)