Onderwijskwaliteit EMA | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Node
  • Onderwijskwaliteit Educatieve Master

Onderwijskwaliteit Educatieve Master

Onderwijskwaliteit Educatieve Master

De opleiding beantwoordt aan de kwaliteitscriteria vooropgesteld door de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en in het bijzonder de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). Geleid door een duidelijke kwaliteitsvisie en -systematiek zorgen we ervoor dat het onderwijs niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook inspeelt op nieuwe tendensen. We zetten hierbij in op een stevige en doorleefde kwaliteitscultuur. 

Meer informatie over de gehanteerde methoden en instrumenten, vind je op deze pagina.

De opleiding heeft in 2023 een externe accreditatieprocedure doorlopen. Het rapport en positieve besluit van deze accreditatie op maat van de eigen regie kan je hier raadplegen.