Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten

Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten

Wil je leraar worden? Dan is de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) aansluitend bij de master Beeldende Kunsten zeker iets voor jou. De Specifieke Lerarenopleiding sluit naadloos aan op je basisopleiding, maar je kan ook al opleidingsonderdelen van de SLO volgen, gelijktijdig met je masteropleiding. Mooi meegenomen, toch?

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt de SLO een Educatieve Master in de Beeldende Kunsten. Binnenkort vind je hier alle info over deze opleiding.

Je kan je inschrijven als je een masterdiploma in de Beeldende Kunsten hebt, of als je een academisch bachelordiploma hebt en je je inschrijft voor een masteropleiding. Alle colleges worden gegeven op de campus van de Academie in de avonduren (van 17u30 tot 21u30) op maandag en dinsdag. Ook als ‘werkstudent’ kan je de lessen dus zonder al te veel problemen volgen.

Beeldend Leraar
Tijdens deze opleiding werken we vanuit het standpunt 'meester in de beeldende kunst en het onderwijs'. Lesgeven wordt een verlengstuk van je meesterschap. De combinatie lesgeven en meesterschap zorgt ervoor dat je je specialisatie verder verdiept terwijl je je blik verbreedt.

Aandacht voor de persoonlijke, individuele situatie
Het opleidingsprogramma werd zodanig opgesteld dat je kan kiezen voor een 'modeltraject', maar afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen er aanpassingen gemaakt worden en kunnen we 'puzzelen'. Je kan je opleiding combineren met je studie of werk: de opleidingsonderdelen worden 's avonds gegeven. Ben je ingeschreven voor een masteropleiding, dan kan je al opleidingsonderdelen volgen in de SLO BK.

Praktijkgerichte opleiding
Er is een weloverwogen overgang van theoretische naar praktijkgerichte opleidingsonderdelen en omgekeerd. De theorievakken worden praktijkgericht gegeven door steeds de link te leggen naar het werkveld en de realiteit. Opdrachten i.v.m. stages worden begeleid door en besproken met vakmentoren, lectoren en stagebegeleiders, zodat theorie en praktijk elkaar organisch aanvullen. 

Stages en brede voorbereiding op het werkveld
Gezien we een praktijkgerichte opleiding zijn, is het belangrijk om zo veel mogelijk praktijkervaring op te doen. De kennismaking met de praktijk gebeurt geleidelijk, zodat de 'praktijkschok' vermeden wordt (observatie- en participatiestage, doestage, stage schoolgebeuren, stage en projecten in de kunsteducatieve sector).  Je doet praktijkervaring op met verschillende leeftijdscategorieën en in diverse onderwijsvormen (DKO, KSO, ASO, HKO...) alsook in de kunsteducatieve sector.

Quotes
Wanneer ik enkele dagen in mijn atelier aan mijn eigen artistiek proces werk voel ik de nood om even afstand te nemen. Het lesgeven is daarvoor ideaal, een andere omgeving, collega’s en leerlingen die me stimuleren, inspireren. Elke leerling is anders en vraagt een specifieke begeleiding, zowel persoonlijk, technisch als inhoudelijk. Het vraagt heel wat onderzoek maar zorgt ervoor dat ik enorm word uitgedaagd en blijf bijleren.
Edith Ronse, alumna

Door les te geven leer je kritisch kijken naar het werk van anderen maar ook naar dat van jezelf. Je ziet in dat ‘leren’ een proces is, iets dat stap voor stap moet groeien.
Françoise Beck, alumna

Expertise & academisch onderzoek
De Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten is 
gespecialiseerd in samenbrengen en doorgeven van praktische vaardigheden, nieuwe en beproefde technieken en creatieve denkbeelden in verband met beeldend onderricht. De docenten zijn niet alleen actief in de opleiding, maar ook in hun eigen (beeldend) vakgebied, en die expertise delen ze met de opleiding. Daarnaast wordt binnen de opleiding ook academisch onderzoek gevoerd, waarbij steeds gestreefd wordt naar onderwijsvernieuwende thema’s. Niet alleen de docenten, maar ook geïnteresseerde studenten, leveren een bijdrage tot dat onderzoek. Die onderzoeksbasis heeft een sterke meerwaarde voor de opleiding: de docenten verwerken de belangrijkste bevindingen ervan in hun lessen en die bevindingen staan tegelijk aan de basis van de uitbouw van een nascholingsaanbod, gericht op de professionalisering van leerkrachten in de beeldende kunsten.