Educatieve Master Beeldende Kunsten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Educatieve Master Beeldende Kunsten

Educatieve Master Beeldende Kunsten

Wil je leraar worden in de beeldende kunsten? Dan is de Educatieve Master aansluitend bij de master Beeldende Kunsten zeker iets voor jou.

"Mijn echte passie is lesgeven, maar daarnaast maak ik kunst om mijn rekeningen te betalen"
Tomas Beaujean

ema affiche ema affiche

Waarom de opleiding bij ons volgen? Bekijk de Q&R HIER

1. Beeldend leraar:
Kunstenaar en leraar komen samen in één persoon. Je leert artistieke ideeën te analyseren en kennis te delen met anderen.
Hetgeen wat je leert in de opleiding helpt je ook bij je kunstenaarpraktijk door sterker te communiceren over je artistiek werk, door organisatorisch sterker te worden, door je eigen handelen te analyseren, door te reflecteren en dit alles geeft je meer zelfvertrouwen..

2. Tijd om te groeien:
De opleiding is gespreid over twee jaar en vindt plaats op maandag- en dinsdagavond van 17:30 tot 21:30 uur. Je kan geleidelijk ervaring opdoen en groeien in het leraarschap.

3. Sterke aandacht voor individuele situaties:
Het programma is flexibel en kan aangepast worden aan individuele situaties en behoeften. Er is een programma voor mensen die lesgeven: lerarentraject (zie voor meer informatie hieronder)

4. Praktijkgerichte opleiding:
Theoretische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen vullen elkaar organisch aan. De theorievakken worden praktijkgericht gegeven door steeds verbanden te leggen met het werkveld.

5. Stages in en voorbereiding op het werkveld:
Je doet veel praktijkervaring op met verschillende leeftijdscategorieën: in het onderwijs en in de kunsteducatieve sector. Je bouwt een uitgebreid netwerk op van persoonlijke professionele contacten die ook interessant zijn voor jou als kunstenaar/vormgever.

Lerarentraject:

Een student-leraar zal hetzelfde opleidingsprogramma volgen als de andere studenten, met uitzondering van de invulling van de onderwijsstages die aangepast worden aan de specifieke situatie van de student-leraar. Het lerarentraject biedt de mogelijkheid aan de student-leraar om de school waar die op dat moment lesgeeft als stageplaats voor te stellen. 

Een inschrijving in het lerarentraject wordt voorafgegaan door een intakegesprek met het opleidingshoofd. De specifieke situatie van de kandidaat-student wordt samen besproken, zodat een studieprogramma op maat kan worden voorgesteld gebaseerd op de leservaring van de kandidaat-student.  

In het lerarentraject (LT) wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen:

1. Student-leraren die minder dan één jaar leservaring hebben en die een vervangende onderwijsopdracht opnemen.
> Het lerarentraject omvat drie onderwijsstages (kinderen, jongeren, volwassenen).
> Echter, één van de drie stages kan vervangen worden door de onderwijsopdracht van de student-leraar waarbij rekening wordt gehouden met de respectievelijke doelgroep van de onderwijsopdracht. Aanvullend loopt de student dan nog de stages van de twee resterende doelgroepen.
Bijvoorbeeld: De student-leraar heeft een vervangingsopdracht in het Deeltijds Kunstonderwijs in het kinderatelier. Deze vervangingsopdracht wordt ingebracht als ‘Stage Kinderen’ waardoor de student-leraar geen extra stage Kinderen moet lopen. De Stage Jongeren en de Stage Volwassenen zal de student-leraar wel moeten lopen binnen een stageplaats naar keuze.

2. Student-leraren met meer dan één jaar leservaring of met een onderwijsopdracht voor één schooljaar.
> Het lerarentraject (LT) omvat twee onderwijsstages + een coachingtraject.
> De onderwijsopdracht van de student-leraar telt als stage bij de respectievelijke doelgroep van de onderwijsopdracht. Aanvullend loopt de student nog één stage voor een van de twee resterende doelgroepen.
> De derde stage wordt vervangen door het coachingtraject met focus op verdieping, reflectie en peer-to-peer-learning op de respectievelijke werkplek.

Voor meer informatie contacteer indra.wolfaert@ap.be

ema1   ema2

De Educatieve Master in de Beeldende Kunsten (EMA BK) is een artistiek georiënteerde, academisch onderbouwde en praktijkgerichte opleiding. De opleiding leidt afgestudeerde beeldende masters op tot competente, gepassioneerde en inspirerende leraren-educators die met een open geest, een kritische blik, de nodige zelfreflectie en een artistieke visie in een breed terrein werkzaam kunnen zijn.

Die ambitie realiseren we met een team gedreven docenten die zelf actief zijn in het werkveld. Ze bewezen en bewijzen hun specifieke expertise in het onderwijslandschap en/of de kunsteducatieve sector en via de eigen (artistieke) praktijk en (artistiek) onderzoek.

Beeldend leraar

De focus van de opleiding ligt op het meesterschap van de beeldende kunstenaar en ontwerper. De afgestudeerde EMA BK beschikt over twee met elkaar verweven profielen; dat van de kwaliteitsvolle beeldende kunstenaar én dat van de kwaliteitsvolle educator. Beide profielen versterken elkaar en vullen elkaar aan. Door didactisch verder te bouwen op de artistieke expertise en specialisatie, verdiept de kunstenaar de artistieke skills. Terwijl wordt ook je blik verbreed door te ervaren op welke manier je een cruciale rol kan aannemen in het (kunst)onderwijs en in de (kunst)educatieve sector en welke rol onderzoek daarbij speelt.

ema3   ema4

Tijd om te groeien

ema5

De EMA BK onderscheidt zich van gelijkaardige programma's doordat ze de opleiding spreidt over twee jaar. Ze biedt je de kans en de tijd om te groeien in het leraarschap en via een sterke theoretische onderbouw en een uitgebreide praktijkcomponent kwaliteiten, vaardigheden en competenties grondig uit te diepen.

Bovendien wordt de opleiding in de avonduren aangeboden. Dat maakt haar combineerbaar met andere opleidingen of met professionele en/of artistieke activiteiten. De opleiding beschikt over een standaardtraject, maar afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn aanpassingen in het programma mogelijk.

Van praktijkgerichte opleiding naar een brede inzetbaarheid in het werkveld

Tijdens de opleiding doe je ervaring op met uiteenlopende onderwijsniveaus door stage te lopen bij kinderen (6 tot 12 jarigen), jongeren (12 tot 18 jarigen) en volwassenen (+18 jarigen). Dit gebeurt in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) maar ook in het lager onderwijs (LO), het kunstsecundair onderwijs (KSO), het secundair onderwijs (SO), het hoger onderwijs (HO) en het hoger kunstonderwijs (HKO). Daarnaast loop je ook stage in de kunsteducatieve sector, zoals bij RASA, ABC huis, Kunst in zicht, de Factory… en musea als het MHKA, Fotomuseum, Middelheim museum, MAS... Deze praktijkervaring leidt ook naar een uitgebreid netwerk met heel wat persoonlijke contacten, waardoor de sprong naar werk na de opleiding minder groot is. 
Onze afgestudeerden zijn werkzaam in de culturele sector (musea, culturele centra…), de sociaal-artistieke praktijk (zorgcentra, buurtcentra…), de kunst-, cultuur- en educatieve sector (kunsteducatieve organisatie, publiekswerking en culturele en artistieke evenementen) en uiteraard in het kunstonderwijs (het DKO: eerste graad t.e.m. specialisatiejaar, het LO, het (K)SO, het HKO, het HO).

ema6   ema7

ema8   ema9

Onderzoek en expertise

Daarnaast zetten we doelbewust in op de onderzoeksvaardigheden van onze studenten. Zowel de docenten als de studenten worden actief betrokken bij onderzoeksprojecten en leveren een bijdrage tot onderzoek met onderwijsvernieuwende thema’s. (Vak)didactisch onderzoek loopt als een rode draad door het opleidingsprogramma.

ema13   ema14   ema15

ema16   ema17

Graag meer foto’s uit de praktijk?  >> Instagram Educatieve master

Benieuwd hoe je zelf beeldend te werk kan gaan? Of hoe je je kinderen/leerlingen kan begeleiden bij beeldende technieken? 
Bekijk alle beeldende tutorials via deze link >> https://www.youtube.com/channel/UC-mm0biZ8N6dmP_ujQ-9SnQ

ema18   ema19