ArchiVolt | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeksgroep
  • ArchiVolt

ArchiVolt

ArchiVolt is een denktank en onderzoeksplatform rond de notie van het "archief" en de praktijk van het archiveren. De centrale doelstelling van de onderzoeksgroep is het "activeren van het archief". Archieven zetten niet alleen aan tot discours en reflectie, maar ook tot actie en creatie. Ze zijn zowel cruciaal voor de academische als voor de artistieke praktijk.

Het woord "archief" wordt hier nadrukkelijk in een brede zin verstaan. Het gaat niet alleen over fysieke kunstenaarsarchieven. ArchiVolt heeft ook aandacht voor de praktijk van het archiveren en verzamelen; voor de betekenis van een archief binnen alternatieve organisatievormen, zoals artist-run spaces; voor de betekenis van het concept "archief" in het digitale tijdperk.

ArchiVolt wil een forum zijn voor gedachtewisselingen, projecten, presentaties en publicaties rond het archief en het archiveren. De blik die een kunstenaar richt op het eigen archief (of op dat van een collega) verschilt sterk van de blik van een kunstwetenschapper. Maar beide benaderingen kunnen leiden tot een activering in de vorm van nieuw werk, archieftentoonstellingen of publicaties.

De hedendaagse omgang met het verleden bepaalt opnieuw de plaats en het gezicht van dat verleden. Een archief wordt geassocieerd met institutionalisering en canonisering. Wat bewaard wordt, heeft het potentieel om geschiedenis te worden – en wat niet bewaard wordt, niet. In het archief zijn esthetiek en ethiek met elkaar verbonden.

Archieven kunnen onderzoekers op een uitdagende manier uitnodigen tot zelfreflectie en (her)positionering, tot het ontwikkelen van eigen archiveringsstrategieën. Voorbeelden van zulke strategieën zijn erg uiteenlopend: gaande van de klassieke catalogus of het kunstenaarsboek, over het fotoboek en het digitale archief, tot en met het zelf uitgeven van archiefmateriaal (self-publishing) en een persoonlijke manier van activeren (performance). Ook kunnen archieven kunstenaars en andere onderzoekers uitnodigen tot samenwerking: Wat gebeurt er wanneer kunstenaars én academici kijken naar hetzelfde archief?

Focus: De notie van het "archief" en de praktijk van het archiveren

Contact: Nico Dockx - nico.dockx@ap.be 
 

(Foto: Louwrien Wijers, 'Tomorrow's Language', foto door Wannes Cré)