Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeksgroep
  • ArchiVolt

ArchiVolt

In de onderzoeksgroep ArchiVolt komt zowel onderzoek ‘over’ als onderzoek ‘in’ de kunsten samen, zodat interessante kruisbestuivingen kunnen plaatsvinden. ArchiVolt staat voor onderzoek naar en in ‘Archieven en Avant-gardes’ en is gegroeid vanuit de vakgroep Theorie aan de Koninklijke Academie.

ArchiVolt wil echter meer doen dan wetenschappelijk archiefonderzoek. Het activeren van het archief is een centrale doelstelling van deze onderzoeksgroep. ArchiVolt wil een denktank en onderzoeksplatform zijn voor ideeën, projecten, presentaties en publicaties rond de notie van het archief en/als avant-garde. Archieven zetten immers niet alleen aan tot discours en reflectie, maar evenzeer tot actie en creatie. Ze zijn zowel cruciaal voor de academische als voor de artistieke praktijk. Ze vormen als het ware een niemandsland tussen kunsten en kunstwetenschappen. Ethische en esthetische componenten raken elkaar in het archief. Wat wordt behouden en heeft zo het potentieel geschiedenis te worden en vooral, wat niet? Wat gebeurt er wanneer kunstenaars en historici kijken naar hetzelfde archief? Kunnen hun respectievelijke standpunten elkaar raken? Kan de artistieke blik inspiratie bieden voor inspirerende publicatie- en presentatiemodellen? En omgekeerd, kan de ‘historische’ blik van de kunstwetenschapper kunstenaars inspireren en informeren?

Doelstellingen:

  • het in kaart en in beeld brengen van de (naoorlogse) avant-garde-initiatieven en hun urbane context in Antwerpen, Vlaanderen, België
  • het ontdekken, ontginnen en ontsluiten van (naoorlogse) avant-gardearchieven in België via onderzoeksprojecten, tentoonstellingen, publicaties en symposia
  • reflectie en debat over de rol van het fysieke en het digitale archief in de hedendaagse academische en artistieke praktijk
  • advies aan de onderwijssector, het publiek en de overheid met betrekking tot archieven van kunstenaars, literatoren, kunstenaarsinitiatieven, galerieën, tijdschriften en uitgevers
  • het samenwerken met kunstenaars die getuigen van een interesse voor archieven
  • samen met studenten van de Master Beeldende Kunsten onderzoeken welke rol het fysieke en het digitale archief in de academische en artistieke praktijk kunnen vervullen

Focus: Onderzoek naar en in ‘Archieven en Avant-gardes’.

Voorzitter: Thomas Crombez - thomas.crombez@ap.be

Onderzoeksteam: Johan Pas, Thomas Crombez, Hans Theys, Nico Dockx, Stephan Peleman, Els Dietvorst, Alexis Gautier, Bence Rohanszky, e.a.