Onderzoeker worden | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeker worden

Onderzoeker worden

Onderzoeks- en doctoraatsprojecten hebben tot doel het artistiek en/of wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en het onderzoek in te bedden in de opleidingen van de School of Arts.

Meer informatie over het indienen van een onderzoeksproject

Meer informatie over het indienen van een doctoraatsproject

Onderzoeksprojecten kunnen zowel intern (jaarlijkse oproep van de Schools of Arts) als extern gefinancierd worden. Bij de Schools of Arts zijn er vier typen onderzoeksprojecten waarvoor (interne) financiering aangevraagd kan worden. Alle onderzoeksprojecten dienen bij voorkeur aansluiting te hebben met het lopende onderzoek en/of de activiteiten van de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.

Onderzoeksprojecten kunnen ook extern gefinancierd worden. Een van de belangrijkste externe financieringskanalen is het FWO, een agentschap dat fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt. Artistieke onderzoekers die een doctoraatsmandaat ambiëren of al een doctoraat op zak hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Ook bestaan er tal van subsidiekanalen op Europees niveau, zoals het programma van Creative Europe, het ERC, Erasmus+, etc.
Voor meer informatie over de verschillende subsidiekanalen, contacteer de Cel onderzoekscoördinatie van de AP Hogeschool (research@ap.be).