Thinking Tools | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeksgroep
  • Thinking Tools

Thinking Tools

De onderzoeksgroep Thinking Tools spitst zich toe op "het fotografische". Wij begrijpen het fotografische als een verzamelnaam voor alle mogelijke implicaties die voortvloeien uit de introductie van een mechanisch en automatisch opererend apparaat in het productieproces van beelden. Als onderzoeksgroep willen we ons specifiek richten op de radicale omwenteling die de relatie tussen maker en beeld, tussen kunstenaar en kunstwerk sindsdien heeft ondergaan.

Eigen aan een apparaat is dat het, in de woorden van Vilém Flusser, opereert als een "black box". De input en de output van het systeem zijn weliswaar gekend, maar wat zich binnenin afspeelt, blijft ontoegankelijk en daarom ondoorgrondelijk. Het apparaat ligt dwars en treedt op als een eigenzinnige partner in de productie van een beeld. 

Aan het apparaat een actieve rol in het productieproces toekennen betekent dat de maker zichzelf even buitenspel zet. Zo ontstaat een situatie waarin hij kan verrast worden door wat het apparaat toevoegt aan zijn intenties als maker. Het is een moment waarop de eigenzinnigheid van chemische processen of de weerbarstigheid van materialen het maakproces in een andere, onvoorziene richting stuurt. 

Thinking Tools nodigt onderzoekers en kunstenaars uit de artistieke potentie van dat moment van storing te exploreren. Omdat de afhankelijkheid van een apparaat tot uiting komt in een breed scala van kunstpraktijken (van experimentele fotografie en film tot 3D-printing), staat de onderzoeksgroep open voor elke vorm van experimenteel werk waarin die relatie tussen beeld, maker en apparaat onder spanning staat. In de volgende jaren willen we vooral projecten ondersteunen waarbij maker en apparaat elkaar op een onverwachte of nog onbekende manier uitdagen.

Residencies@thinkingtools: Elk academiejaar stelt de onderzoeksgroep Thinking Tools twee intense, kortlopende residenties van telkens drie maanden beschikbaar voor kunstenaars-onderzoekers.   


Focus: Impact van (digitale) technologie op de hedendaagse waarneming, verbeelding en beeldvorming

Team: Steven Humblet (voorzitter), Inge Henneman (voorzitster), Bert Danckaert, Geert Goiris, Charlotte Lybeer, Stefan Vanthuyne, Anton Cotteleer

Contact: Steven Humblet - steven.humblet@ap.be