Thinking Tools | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeksgroep
  • Thinking Tools

Thinking Tools

Tussen 2017 en 2022 stelde Thinking Tools scherp op de notie van ‘het fotografische’. Via dit begrip onderzochten we hoe enkele specifieke kenmerken van het werken met een foto-apparaat doorsijpelden in het ruimere veld van de beeldende kunst. Met de organisatie van verschillende symposia, publicaties, residenties en individuele onderzoekstrajecten van fotografen en beeldende kunstenaars werd de impact van ‘het fotografische’ op de beeldende kunst intellectueel en artistiek beproefd. In de volgende jaren wensen we het onderzoeksveld stapsgewijs uit te breiden naar het geheel van artistieke praktijken waarin een technisch apparaat een cruciale rol speelt. 

Voor de definitie van wat een technisch apparaat is, leunt de onderzoeksgroep sterk op de inzichten van de mediafilosoof Vilèm Flusser. In navolging van zijn bepaling van het apparaat als een ‘black box’, beschouwen wij het niet als een simpel doorgeefluik dat getrouw de intenties van de maker vertaalt naar een concreet artistiek object, maar als een autonoom opererende partner die op een beslissende wijze ingrijpt in het productieproces. Een kenmerkende eigenschap van het technisch apparaat is verder dat het volgens strikte regels en procedures werkt. Binnen het brede kunstenveld manifesteert de invloed van het technische apparaat zich dan zowel bij conceptuele kunstenaars die zich gewillig aan zelfontworpen regels onderwerpen als bij diverse kunstpraktijken die een mix van analoge en digitale apparaten inzetten. De experimentele, artistieke praktijken die de onderzoeksgroep wenst te ondersteunen worden dan ook bepaald door de frictie tussen controle en overgave, tussen het digitale en het analoge, tussen oude en nieuwe media. 

De onderzoekers binnen Thinking Tools opereren met andere woorden in het spanningsveld tussen de (relatieve) autonomie van een technisch apparaat, de weerbarstigheid van het materiaal waarmee ze aan de slag gaan en de eigenzinnigheid van een zelfstandige artistieke positie. Het resultaat van dit dwarse samenspel, van dit meervoudig auteurschap, is een meerstemmig artistiek object waar verschillende actoren elkaar op voet van gelijkheid ontmoeten. Het zijn hybride objecten, bepaald door de frictie tussen menselijke en niet-menselijke (technische, algoritmische, chemische, operationele) actoren. Door onderzoekers aan te moedigen deze niet-menselijke krachten actief en poëtisch te laten ingrijpen in het productieproces, nodigen we hen uit werk te produceren waarin nieuwe verhoudingen tot (en verbeeldingen van) de wereld gestalte kunnen krijgen. 


Residencies@thinkingtools: Elk academiejaar stelt de onderzoeksgroep Thinking Tools twee intense, kortlopende residenties van telkens drie maanden beschikbaar voor kunstenaars-onderzoekers.   


Contact: Steven Humblet - steven.humblet@ap.be


Meer informatie: thinkingtools.art


 

 

(foto: werk van Berit Schneidereit in de Tempel van de Academie)