Percussie | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Muziek
  • Percussie

Percussie

De professionele wereld van percussie kende de laatste 20 jaar een spectaculaire (r)evolutie. De vakliteratuur en de nieuwe, hedendaagse technieken veranderden grondig en van professionals wordt verwacht dat ze multifunctioneel ingezet kunnen worden; van barokorkest tot hedendaags ensemble, van sessiemuzikant tot improvisator, van solist tot bevlogen lesgever.
De vakgroep percussie (afstudeerrichting Instument/ Zang) ontwikkelde zich daarom tot een gedreven sectie waarbij veelzijdigheid en specialisatie, traditie en vernieuwing, interdisciplinariteit en topmuzikantschap hand in hand gaan.

Mede door het brede spectrum aan instrumentarium focust de opleiding op de coaching van elke bachelorstudent tot een all-round percussionist met een prima beheersing van alle hoofd-percussie-instrumenten: pauken, kleine trom, xylofoon, marimba, vibrafoon, drums en set-up (opstelling van verschillende percussie instrumenten). Daarbij gaat veel aandacht naar een stevige traditionele technische training en het beheersen van nieuwe technieken. De student wordt begeleid in zowel representatief klassiek als hedendaags repertoire en wordt gestimuleerd om interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan met, bijvoorbeeld, de studenten uit de dans- en dramaopleidingen.

Op deze stevige bachelorbasis kan de masterstudent zijn eigen parcours verder uitbouwen al naargelang zijn persoonlijke professionele doelstellingen. Dat kan zowel een verdieping van de studie van alle percussie-instrumenten betekenen, als een specialisatie in bijvoorbeeld orkestspel, pauken, marimba, set-up, hedendaags repertoire of melodisch slagwerk. De opleiding biedt een master percussie en een master marimba aan. Kies je voor de Educatieve master Muziek, dan vervolg je het mastertraject in Muziek en combineer je dit met vakken zoals vakdidactiek, stages, projectwerk en ondersteunende opleidingsonderdelen. De educatieve master wordt afgesloten met een masterproef die bestaat uit 2 luiken: een masterproef in jouw discipline en een kunst-educatief project dat je zelf creëert.

Doorheen de opleiding worden er talrijke uitdagingen georganiseerd via masterclasses, recitals en concerten i.s.m. deSingel. Een brede waaier aan praktijkervaring bereidt iedere student voor op het (inter)nationale professionele werkveld: van projecten met symfonieorkest, harmonieorkest en percussie- en marimbaensembles, over auditietraining en wedstrijddeelnames tot orkeststages. Samenwerkingen met externe professionele orkesten en gezelschappen brengen het werkveld letterlijk in de opleiding. Actieve concertervaringen worden door de docenten intensief gestimuleerd en vormgegeven; samen met hun studenten staan ze op het podium en stomen ze hen klaar tot hedendaagse percussionisten die van alle markten thuis zijn, klaar om de percussiewereld te veroveren.

De vakgroep percussie omvat de instrumenten percussie en marimba.