Onderzoeksgroepen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroepen

Onderzoek in de kunsten is een begrip dat vele ladingen dekt. De uiteenlopende mogelijkheden en benaderingswijzen zijn al even divers als het kunstenveld zelf, en binnen de grote variëteit aan disciplines zien we in elke kunsttak een veelheid aan onderzoeksthema’s en- vragen ontstaan. Binnen de School of Arts wordt er daarom gekozen voor een focus op acht welomschreven expertisevelden, waarbinnen telkens een onderzoeksgroep actief is. De onderzoeksgroepen zijn interdisciplinair samengesteld en organiseren binnen een afgebakend thematisch kader permanente expertiseontwikkeling en innovatie.

De vier onderzoeksgroepen van Koninklijk Conservatorium Antwerpen zijn: LABO XIX-XXUitvoeringspraktijk in PerspectiefCORPoREAL en Creatie. Ook in de Koninklijke Academie zijn er vier domeinen: ArchiVoltThinking ToolsBody and Material Reinvented en MAXlab. Zowel LABO XIX-XX als ArchiVolt werken rond archivering, CORPoREAL en Body and Material Reinvented rond materialiteit en lichaamspraktijken. Uitvoeringspraktijk in Perspectief start vanuit de bron, in dit geval tekst of partituur, net zoals Thinking Tools vertrekt vanuit waarneming. MAXlab is het onderzoeksplatform dat experimenteert met digitale media. Creatie focust op scheppingsprocessen en onderzoek naar (co)creatie in muziek en podiumkunsten.