Koperblazers | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Muziek
  • Koperblazers

Koperblazers

Koperblazers zijn niet weg te denken uit het muzieklandschap; geen symfonieorkest, brassband of harmonieorkest zonder een stevige kopersectie. Maar ook daarnaast zijn koperblazers goed vertegenwoordigd: in (koper)ensembles, kamermuziek, muziektheater en (amateur)onderwijs, de professionele mogelijkheden zijn legio. De focus van de koperafdeling (afstudeerrichting Instument/ Zang) ligt dan ook op een brede oriëntering van de studenten, zodat je later flexibel en zelfzeker het werkveld kan betreden, binnen of buiten het traditionele orkestkader.

Je wordt getraind in het traditionele orkest- en ensemblespel, met een nadruk op orkestsolo’s, repertoire en auditietraining. De docenten brengen je actuele speeltechnieken en stilistisch inzicht bij en introduceren onmisbare vaardigheden zoals transponeren, zichtlezen, intonatie en literatuurstudie.

Tijdens je bachelorstudie concentreer je je op de beheersing van onontbeerlijke basistechnieken en een gezonde, ambitieuze studieattitude. Je past dit toe op solo-en orkestrepertoire uit het classicisme, de romantiek en het modernisme.

In de masteropleiding wordt het repertoire uitgebreid naar hedendaagse muziek en barok en is er ruimte om je eigen profiel uit te bouwen. Kies je voor de Educatieve master Muziek, dan vervolg je het mastertraject in Muziek en combineer je dit met vakken zoals vakdidactiek, stages, projectwerk en ondersteunende opleidingsonderdelen. De educatieve master wordt afgesloten met een masterproef die bestaat uit 2 luiken: een masterproef in jouw discipline en een kunst-educatief project dat je zelf creëert.

Via toonmomenten, concerten en recitals krijg je de nodige praktijk- en podiumervaring en leer je een artistiek dialoog met het publiek aangaan. De begeleiding van de studenten gebeurt zowel op one-on-one basis als in groepslessen door een ervaren docententeam dat zelf belangrijke soloposities invult in de (inter)nationale orkest- en kamermuziekwereld. Deze coaching wordt aangevuld met meerdere masterclasses door (inter)nationale grootmeesters, steeds toegankelijk voor alle koperstudenten.

Tal van praktijkervaringen bereiden je voor op het professionele werkveld: producties met symfonieorkest, harmonieorkest en ensembles o.l.v. de directieklas, specifieke auditietraining en orkeststages. De opleiding werkt projectmatig samen met het gerenommeerde koperensemble Belgian Brass, waarin ook enkele van de docenten actief zijn.

De kopersectie zet regelmatig grootse éénmalige koperprojecten op die uitmonden in extra ervaringen, bijvoorbeeld een internationale trompetwedstrijd of de vorming van een koperensemble Extra Large. De artistieke praktijk naast het traditionele orkest- en ensembleleven wordt ook expliciet aangereikt: interdisciplinaire samenwerkingen met dans, drama of beeldende kunst, creatieve projecten, hedendaagse creaties en ondernemerschap enz. verrijken het portfolio van elke student. De combinatie van doorgedreven meesterschap, technische excellentie, artistieke identiteit, ruime orkest- en samenspelervaring en brede inzetbaarheid vormt je tot een musicus die klaar is voor het (inter)nationale werkveld.

De vakgroep koperblazers omvat de instrumenten hoorn, natuurhoorn, saxhoorns (sopraankornet, kornet, althoorn, bariton, en eufonium), alt-, tenor- en bastrombone, trompet, natuurtrompet, en tuba.