Master Dans | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Master Dans

Master Dans

De masteropleiding Dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt kunstenaars de gelegenheid om praktijkgericht onderzoek te verrichten, gebaseerd op en geleid door embodied artistic practices, de ’belichaamde artistieke praktijk’ die elke student inbrengt.

 

MASTER DANS
'Embodied Artistic Research' (E.A.R.)


De Master Residency Dans is een unieke en vernieuwende samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Kunstencampus deSingel.
Het is een tweejarig programma met als doel het individuele artistieke traject van danskunstenaars te verdiepen. Het biedt danskunstenaars de kans om praktijkgericht onderzoek te doen, gebaseerd op en begeleid door de 'embodied artistic practices'.

Het concept van embodied artistic research' is het uitgangspunt van de Master Dance. Performance- en danspraktijken bestaan grotendeels uit embodied practices - praktijken die werken in, door en vanuit het bewegende lichaam.  Hoe belichaam je kennis? Welke kennis belichaam je?  Wanneer is een dergelijke belichaming een artistieke praktijk? Hoe kunnen we strategieën, kaders en methoden formuleren om deze praktijk uit te diepen? En op welk moment in dit proces kunnen we spreken van onderzoek? Wat houdt artistiek onderzoek in, wanneer het wordt uitgevoerd via vormen van belichaming? Welke vertalingen en andere media dan het lichaam komen er aan te pas bij het weergeven van artistiek praktijkonderzoek?
Individuele residentietijd, waarin je wordt ondersteund door artistieke adviseurs, wordt afgewisseld met collectieve en intensieve workshops om je kennis te verbreden rond dans, choreografie, dramaturgie, geluid, curatie, scenografie, lichtontwerp, mode, documenteren/archiveren van dans, schrijven en publiceren.

Dit tweejarige traject is tegelijk een residentie in kunstencentrum deSingel. De uiteindelijke masterprojecten krijgen de mogelijkheid om gepresenteerd te worden op het platform Radiant Nights van deSingel. De Radiant Nights vinden vier keer per seizoen plaats en focussen op beginnende of minder gevestigde kunstenaars.

Via een integrale aanpak beoogt deze master dans een grondige herconfiguratie van wat het betekent om vandaag danskunstenaar te zijn.

 

Studentenprofiel


Je bent een kunstenaar, en je hebt gewerkt op het gebied van dans (choreograaf, performer, docent onder andere andere).
Je wilt onderzoek doen naar een aantal zorgen en vragen om je artistieke praktijk te verdiepen. Je wilt deze vragen ontwikkelen, nieuwe input, tools en inzichten verwerven om je perspectieven te verruimen. In je traject is 'embodied practice' essentieel. Elke stijl of genre is welkom.
Je hebt een bachelordiploma in de kunsten. Kijk bij diploma- en taaleisen voor meer informatie.

 

Pre-master


Om te kunnen starten, moet je een bachelordiploma Muziek en Uitvoerende Kunsten hebben. Voor meer informatie over diplomavereisten, klik hier.

In België en Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen academische en professionele bachelor. Als je een academisch bachelordiploma hebt, is een pre-master niet vereist. Heb je een professioneel bachelordiploma, dan is het verplicht om een pre-master schakelprogramma van 45 studiepunten te volgen. Het doel is om voorbereidende academische competenties te verwerven om te kunnen gebruiken in de master en om een brug te slaan tussen de professionele bacheloropleiding en de academische bacheloropleiding.
We kunnen bepaalde studenten adviseren om een individueel traject te volgen in de pre-master. In dat geval worden enkele vakken uit het pre-master schakelprogramma aangeraden als aanvulling op hun vooropleiding.

Het pre-master programma omvat vakken als Kunstfilosofie, Portfolio Onderzoek en Praktijk, Onderzoeksmethodologieën en Danstheorie. Studenten krijgen inzicht in nieuwe perspectieven en ontwikkelen vaardigheden op het gebied van academisch onderzoek, documentatie en reflectie. Een portfolio is ook vereist en zal gedurende de hele master worden voortgezet als platform voor reflectie. Het schakelprogramma is alleen toegankelijk na het behalen van het toelatingsexamen van de Master Dans.
 

Educatieve master Dans

In de Educatieve master (EMA) Dans word je opgeleid tot Teaching Artist: de opleiding tot kunstenaar en leraar wordt geïntegreerd. Je leert er hoe je jouw passie deelt met een divers publiek en hoe je educatief werkt met heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste pedagogische vaardigheden.

Je vervolgt je mastertraject in dans en combineert dit met vakken zoals vakdidactiek, stages, projectwerk en ondersteunende opleidingsonderdelen. De educatieve master wordt afgesloten met een masterproef die bestaat uit 2 luiken: een masterproef in jouw discipline en een kunst-educatief project dat je zelf creëert.

Studenten combineren de masteropleiding Dans met vakken als onderwijsmethodologie, stages en projectwerk. Het programma wordt afgesloten met een Master Final Project dat zowel aspecten van de master als van het onderwijs behandelt. Studenten kiezen voor een tweejarig voltijdprogramma van 120 studiepunten of voor de Master in Dans voor 60 studiepunten gevolgd door 60 studiepunten van de Educatieve Master in Muziek en in de podiumkunsten - specialisatie dans. Afhankelijk van de professionele en educatieve achtergrond van de student, stellen we een individueel traject voor.