Vrije Kunsten - Schilderkunst | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
  • Vrije Kunsten - Schilderkunst

Vrije Kunsten - Schilderkunst

De schilderkunst gaat al eeuwen mee en heeft zichzelf al ettelijke malen heruitgevonden. In een tijdperk van digitale beeldcultuur neemt ze een unieke positie in. Kiezen voor schilderkunst is kiezen voor een traag medium met een bijzonder rijke traditie en een actueel potentieel.

De opleiding Schilderkunst van de Academie bevindt zich op het raakvlak tussen vakspecifieke vaardigheid en persoonlijke artistieke beleving. Vertrekkend vanuit kennis over de rijke geschiedenis van de schilderkunst wordt de student gestimuleerd een eigen beeldtaal te ontwikkelen, en dit onder begeleiding van een team van professionele en ervaren kunstenaars. Ook de medestudenten spelen daarin een cruciale rol.

Het schildersatelier is de natuurlijke habitat waar dit proces tot stand komt, aangevuld met onze unieke landschapsstages waar we op dynamische wijze de praktijk trachten te herdefiniëren.

In de eerste twee jaren is het atelierwerk voor een groot deel gebaseerd op waarneming. Denk aan waarnemingstekenen en schilderoefeningen rond ‘klassieke’ genres als stilleven, model, portret en landschap. Deze studie biedt diverse aanknopingspunten met het werk van de grote meesters van gisteren en vandaag. Op deze wijze wordt een inspirerend kader aangereikt van waaruit (of waartegen) men stap voor stap een eigen beeldtaal kan ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast vervult de maatschappelijke context waarin kunstwerken gecreëerd en getoond worden een belangrijke rol. Zo leert de student beelden analyseren en kritisch filteren. Veel aandacht gaat naar het informeren en het documenteren van een artistiek proces en naar het tonen van het werk in individuele presentaties of groepstentoonstellingen.

In het derde jaar verdiept de student zich in een persoonlijk picturaal onderzoek gesteund door individuele begeleiding. Theoretische omkadering vindt plaats in de lessen onderzoeksmethodiek, kunstgeschiedenis en kunsttheorie.

Bij het beëindigen van het masterjaar is iedere nieuwe meester in de schilderkunst in staat een volwaardig artistiek project te creëren dat getuigt van een eigen invalshoek en een professionele presentatie. Een master in de schilderkunst kan het werkveld betreden als zelfstandig beeldend kunstenaar of samenwerkingen opzetten in het culturele veld.