Uitvoeringspraktijk in perspectief (UP) | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeksgroep
  • Uitvoeringspraktijk in perspectief (UP)

Uitvoeringspraktijk in perspectief (UP)


De onderzoeksgroep Uitvoeringspraktijk in Perspectief (UP) richt de blik op het uitvoeren van muziek en drama. Onder uitvoeren verstaan we het spelen van bestaande partituren of teksten, improviseren, reconstrueren, spelend creëren. Het onderzoek richt zich kortom op alle mogelijke implicaties van het artistieke handelen als creatieve en uitvoerende daad.

Wat gebeurt er terwijl je speelt?
Wat is performen?
In welke context bevind je je als uitvoerend kunstenaar?
Hoe verhoud je je tot het verleden en het heden?
Tot je medespelers, je publiek, de partituur of tekst?
Hoe ga je om met je instrument, stem, lichaam?
Welke klank wil je creëren?
Welke boodschap wil je overbrengen?

Het onderzoek kan zich richten op de uitvoeringspraktijk in de aparte disciplines, maar kan ook gaan over interdisciplinaire samenwerking. Doordat het grotendeels plaats vindt op de Kunstencampus in Antwerpen (een synergie van het Koninklijk Conservatorium en deSingel), worden onderzoek, educatie en uitvoering nauw op elkaar betrokken. Deze reflectie zorgt zo voor een nieuwe dynamiek in het kunstonderwijs en bouwt mee aan een kritisch en grensverleggend kunstenaarschap. Samenwerking met partners buiten het Conservatorium trekt de grenzen nog meer open en toetst de opgedane ervaringen verder aan de realiteit van het “podium” en het bredere kunstenveld.

Via de dagelijkse werking, de jaarlijkse UPdag, de publicatiereeks UPschriften, en de UPletter, bouwen onze dynamische groep van startende en ervaren artistieke onderzoekers verder uit. Onze taak is stimuleren, ondersteunen, informeren, verbinden, en inbedden.

Artistiek onderzoek is de voorhoede, de avant-garde van vandaag, de plek waar alles mogelijk is, waar alles nog moet worden uitgevonden, de broedplaats voor morgen. Het creëert openingen, nieuwe plekken, een utopie. Het verruimt en verdiept artistieke visies. We zijn trots dat we hieraan kunnen meewerken en dromen kunnen helpen verwezenlijken.

Voor de huidige beleidsperiode (2021-23) zetten we met UP volop in op het thema meerstemmigheid. Het is ons doel om een steeds meer polyfone en diverse onderzoeksgroep te worden, zijn en blijven. Meerstemmigheid is een onderzoekslijn, maar vooral een bron van inspiratie voor bestaande en toekomstige artistieke onderzoeksprojecten. Naast en voorbij voor de hand liggende (nogal letterlijke) muzikale implicaties, manifesteert het zich tegelijk als een "sterk" en “zwak” thema. Als "sterk" thema kan het inhoudelijk en methodologisch (in brede zin of quasi-metaforisch) gaan over het creëren van uitdrukkingsruimte voor een diversiteit aan (soms onderbelichte of onderdrukte) stemmen en perspectieven. Het resultaat kan harmonieus, maar ook “concerterend” of zelfs “dissonerend” zijn. Als “zwak” thema weerspiegelt het de facto de diversiteit van de lopende en nieuwe UP-projecten.

Focus: Uitvoeringspraktijk, muziek en podiumkunsten

Team:  Liselotte Sels (coördinator), Thomas R. Moore (voorzitter),Frank Agsteribbe (bezieler), Peter Kolpa (drama)

Contact:
Liselotte Sels liselotte.sels@ap.be

 

(foto door Wannes Cré)