FORUM+ voor onderzoek en kunsten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • FORUM+ voor onderzoek en kunsten

FORUM+ voor onderzoek en kunsten

FORUM+ is het tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Het brengt de meest recente tendensen in kaart van het onderzoek in de kunsten, dat vandaag een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op die manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven.

De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus. FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft bijgevolg naar een grote toegankelijkheid op vlak van vorm en inhoud.

FORUM+ houdt het midden tussen een academisch tijdschrift en een culturele periodiek. Het publiceert artikelen en beeldessays die het resultaat zijn van oorspronkelijk onderzoek. Deze bijdragen worden beoordeeld door de redactie en een lid van de adviesredactie met specifieke expertise ter zake. De redactie staat ook open voor korte bijdragen, zoals artistieke teksten, interviews en beschouwende essays. Op die manier biedt FORUM+ een platform voor de veelheid aan vormen waarin onderzoek in de kunsten vandaag uitdrukking vindt.

Verder bevat FORUM+verdiepende recensies over boeken, cd’s, dvd’s, tentoonstellingen, theater-, opera- en dansvoorstellingen, en een erfgoedrubriek, ‘Ex Libris’, over de rijke bibliotheekcollectie van het Antwerpse Conservatorium. FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (herfst, winter, lente) en wordt uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Amsterdam University Press, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

Lees alle artikels online: www.forum-online.be