Missie & Visie - Ba en Ma BK | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
  • Missie & Visie

Missie & Visie

Beste kunstenaar of vormgever van de toekomst,

In 1663 opgericht door de schilder David Teniers de Jonge is de Antwerpse Academie een van de eerste kunstscholen ter wereld. Daarnaast is ze ook een van de allereerste kunstenaarsinitiatieven.  Daar zijn we fier op. In de loop der eeuwen groeide de Antwerpse Academie met haar historische campus uit tot een gevestigde waarde in de internationale kunstwereld.

Net als vele kunstscholen worstelde ze in de 20ste eeuw met haar identiteit toen de radicale avant-garde het belang van technieken en tradities op losse schroeven zette. Ondertussen is die avant-garde zelf geschiedenis geworden en heeft het kunstonderwijs er vele ideeën van geabsorbeerd. 

Vandaag lijkt de kunst- en ontwerpwereld onoverzichtelijk en in een staat van voortdurende verandering. Sociale media en globale processen gaan hand in hand met de bevraging van rolmodellen en verwachtingspatronen. Sommigen hebben het over een tijdsgewricht dat even baanbrekend zal blijken te zijn als de vroege Renaissance of de historische avant-garde. 

Wat is de rol van een kunstschool in de eerste helft van de 21ste eeuw? Een kunstschool is meer dan een onderwijsinstelling. Het is een denk- en doeplek
met een bredere culturele en maatschappelijke relevantie. De Antwerpse Academie wil zich opwerpen als een laboratorium waar tradities en technieken in dialoog treden met actuele en artistieke vraagstellingen. 

Een excellente kunst- en vormgevingspraktijk kan slechts ontstaan waar materiële verdieping en mentale reflectie samengaan. Met de historische campus en het beproefde ateliermodel als uitgangspunt onderzoeken we hoe de kunstenaar en de vormgever vandaag vorm geeft aan morgen. Tekenen, theorie en artistiek onderzoek zijn de rode draden in je opleiding. 

Als onderdeel van de rijke Antwerpse kunstwereld, en in samenwerking met nationale en internationale kunstinstellingen en onderwijsorganisaties, profileert de Academie zich als een knooppunt van diverse netwerken. Studeren aan de Antwerpse Academie betekent deel worden van een inspirerende internationale leerbiotoop met studenten uit 95 landen. De Academie fungeert zo als een broedplaats én een netwerk.

Zelfs op een kunstschool ben je ook steeds autodidact. Je ontmoet er jonge kunstenaars en vormgevers met een andere achtergrond en leert zo je eigen positie duidelijker te bepalen. De docenten, onderzoekers, gastprofessoren en medestudenten van de Academie begeleiden je in dat traject. Individueel onderzoek en collectieve praktijk vullen elkaar aan. Een kritische en creatieve houding maakt je wendbaar en weerbaar. Zo ben je klaar voor de uitdagingen van een snel veranderende en uitdijende (kunst)wereld. 

Ik hoop je op de Academie te mogen begroeten!

Johan Pas
Hoofd Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen