Laureaten Arts In Society Award | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • News
  • Laureaten Arts In Society Award

Laureaten Arts In Society Award

De Arts in Society Award wil jonge kunstenaars die actief zijn in verschillende disciplines stimuleren om een participatief kunstproject te ontwikkelen dat inspeelt op een maatschappelijke uitdaging. En dit in samenwerking met een organisatie die vanuit haar dagelijkse werking in contact is met mensen in een kwetsbare positie.

Drie projecten van onze eigen studenten werden geselecteerd en ontvangen financiële ondersteuning van CERA “Arts in Society Award" om hun project uit te voeren. Proficiat aan alle vijf!

Een gemeenschapsverhaal- en songwriting project met asielzoekers.

Jonathan Westhorp (masterstudent Jazz) in samenwerking met Rode Kruis opvangcentrum Linkeroever

Dit is een gemeenschapsverhaal- en songwriting project. De missie van het project is om echt te luisteren en persoonlijke verhalen te eren, en vervolgens muziek te maken en te delen die gevormd is uit de woorden van die verhalen. Het doel is om banden tussen mensen te creëren en om verhalen en ervaringen te vertolken zodat mensen zich gehoord en geëerd voelen. Het project is gebaseerd op soortgelijke projecten die worden gebruikt door organisaties zoals Documentary Songwriters en het Carnegie Hall Weil Institute.

Wachtgeluiden: een reeks auditieve portretten van vrouwelijke vluchtelingen.

Misja Nolet, Sascha Bornkamp, Yelena Schmitz in samenwerking met Wilde Raven vzw

Wachtgeluiden is een reeks auditieve portretten van vrouwelijke vluchtelingen. Aan de hand van kinderliedjes uit hun landen van afkomst stellen deze vrouwen, deze nieuwe Belgen, zich voor. Wachtgeluiden is een audio-installatie die op wachtplekken in de openbare ruimte wordt geplaatst.

Dit project kadert in het educatief project van Misja Nolet, student Specifieke Lerarenopleiding Drama, (dat ook geselecteerd werd voor Art Educator in Residence) en het onderzoek van Sascha Bornkamp rond Vlaamse volksliedjes.

Een muzikaal project met kinderen en ouders die anderstalig en nieuwkomer zijn.

Jef Callebaut (student Specifieke Lerarenopleiding Muziek) in samenwerking met vzw ZING ZANG ZONG

Kinderen van anderstalige nieuwkomers leren sneller de taal dan hun ouders. Hierdoor zullen zij vaak als tolk optreden voor hun ouders. De kinderen worden het medium waardoor de ouders hun vragen uiten. Deze relatie is zeer speciaal en eigen aan de situatie van deze doelgroep. Dit project toont deze relatie, maar niet in zijn gewoonlijke context. De ouders vertellen een verhaal in hun eigen taal. Dit verhaal wordt door de kinderen vertolkt in een universele taal, namelijk muziek. De ouders worden bij dit muzikale project sterk betrokken.

Dit project kadert in het educatief project van Jeff Callebaut en Margot Joubard, beide studenten Specifieke Lerarenopleiding Muziek.