Onderwijskwaliteit Muziek | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • News
  • Onderwijskwaliteit Muziek

Onderwijskwaliteit Muziek

Onze opleidingen beantwoorden aan de kwaliteitscriteria vooropgesteld door de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en in het bijzonder de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 
Geleid door een duidelijke kwaliteitsvisie en -systematiek zorgen we ervoor dat onze opleidingen niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date zijn, maar ook voortdurend inspelen op nieuwe tendensen. We zetten hierbij in op een stevige en doorleefde kwaliteitscultuur. 
Meer informatie over de methoden en instrumenten die we hiervoor inzetten, vind je hier.


Bachelor & master Muziek

De opleiding werd in 2018 geëvalueerd door een externe commissie onder coördinatie van MusiQue.
De rapporten van de bacheloropleiding en de masteropleiding werden bekrachtigd door de SofA-raad van het Conservatorium en de Raad van bestuur van AP Hogeschool.