Inschrijven opleiding | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

Educatieve opleidingen
Educatieve opleidingen

 • Taalvoorwaarden

  Bij de eerste inschrijving dient de kandidaat-student te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs, of van het slagen voor ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs of van het slagen voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference) en is niveau B2.

 • Diplomavoorwaarden

  Een diploma van de master Muziek, Drama of Dans geeft rechtstreeks toegang tot een verkort programma van de Educatieve masteropleiding in de Muziek en podiumkunsten met een corresponderende afstudeerrichting / instrument.

  Toelating op basis van een buitenlands diploma
  De toelatingscommissie kan een kandidaat-student toelaten die een buitenlands diploma of getuigschrift heeft behaald, waarvoor een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst ontbreekt die het al dan niet als gelijkwaardig erkent met de diplomavoorwaarden van de desbetreffende opleiding, voor zover de toelatingscommissie het behaalde diploma en het specifieke opleidingsprofiel van de student van voldoende niveau acht en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van het betreffende diploma is voldaan. Ben je in dat geval, dan dien je daartoe een aanvraag in bij de toelatingscommissie (art. 6.1 t.e.m. art. 6.3 van het onderwijs en examenreglement). Je dient deze aanvraag in bij het Student Center via toelating@ap.be ten laatste op 15 oktober van het academiejaar waarin je wenst in te schrijven.

GEÏNTEGREERDE EDUCATIEVE MASTER
Heb je nog geen masterdiploma en wil je de educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten geïntegreerd volgen, dan dien je de toelatingsprocedures van de geïntegreerde masteropleidingen DansDrama of Muziek te volgen.

EDUCATIEVE MASTER VERKORT TRAJECT
De educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten verkort traject is enkel toegankelijk als je reeds een masterdiploma hebt behaald. Je volgt dan de inschrijvingsprocedure van het verkorte traject: DansDrama of Muziek.

Voor de Educatieve bachelor secundair onderwijs: verkort traject leraar Dans en de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans vind je alle informatie onder het luik Educatieve opleidingen Dans.

 

 

STAP 2. Volg de toelatingsprocedure

 

STAP 3 tot 7. Na het doorlopen van de toelatingsprocedure

Bijkomende nuttige info

 • Studiegeld en opleidingsgebonden kosten

  Het reglement m.b.t. studiegelden en opleidingsgebonden kosten is vinden op de reglementen pagina op de algemene AP-website. Je kan in de 'Excel berekening studiegelden' hieronder ook eenvoudig uitrekenen hoeveel je exact dient te betalen.

  In de loop van de maand september of oktober krijg je een factuur voor het betalen van het studiegeld en de opleidinsgebonden kosten berekend op basis van de getekende toetredingsovereenkomst met het juiste aantal opgenomen studiepunten. De factuur wordt verstuurd naar je AP-mail.

  Studiegeld 2024-2025:

  Type student Vast gedeelte Variabel / studiepunt
  Diploma en/ of credit contract Niet-beurs € 288 € 13,80
  Diploma en/ of credit contract Bijna beurs € 288 € 5,00
  Diploma en/ of credit contract Beurs € 131,50 € 0,00
  Examencontract € 131,50 € 5,00
  Buiten EER Diploma en/ of credit contract € 904,90 € 123,50
  Buiten EER Examencontract € 262,90 € 10,00

  Voorbeeld:
  Een student die inschrijft voor de opleiding Muziek betaalt voor 60 studiepunten onder diplomacontract, niet beurs  1.182,00 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €  288,00 (vast) + €  828,00 (variabel) + € 66,00 (opleidingsgebonden kosten).
  Een student van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) betaalt in dit geval  8.380,90 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €  904,90 (vast) + €  7.410,00 (variabel) + € 66,00 (opleidingsgebonden kosten).

  Het verhoogde studiegeld voor buitenlandse studenten geldt niet voor burgers van buiten de EER in bepaalde specifieke omstandigheden zoals beschreven in het reglement. Zwitserse staatsburgers maken deel uit van de Europese Vrijhandelsassociatie en kunnen een E-card krijgen en hetzelfde studiegeld betalen als EER-burgers. 

  Studenten met de Britse nationaliteit die een inschrijving in academiejaar 2020-2021 aan AP Hogeschool hadden, blijven vallen onder het gewone studiegeld voor de afwerking van de begonnen studie waarvoor ze in academiejaar 2020-2021 waren ingeschreven.

  Opleidingsgebonden kosten 2024-2025:

  Studenten van de bachelor en master Dans, Drama en Muziek en de geïntegreerde Educatieve Master Muziek- en Podiumkunsten die inschrijven voor 27 of meer studiepunten betalen 66,00 euro. Studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen betalen 36,00 euro.

  Studenten van het verkorte programma van de educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten, het verkorte programma van de educatieve bachelor Secundair onderwijs leraar Dans, Drama en Muziek en de Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans betalen 36,00 euro. Het aantal opgenomen studiepunten speelt geen rol.

  Er worden hier bovenop ook extra kosten aangerekend voor het bijwonen van voorstellingen en concerten voor bepaalde opleidingen of opleidingsonderdelen.  Deze extra kosten worden apart gefactureerd in mei 2025 op basis van de reële onkosten. 

  • Studenten die inschrijven voor het opleidingsonderdeel Muziekgeschiedenis 1 en 2, Kunstkritiek en Kunstkritiek (woordkunst)  betalen maximaal 50,00 euro extra voor tickets voor concerten of voorstellingen.
  • Studenten die inschrijven voor de Bachelor Dans betalen maximum 80,00 euro extra voor tickets voor voorstellingen.

   

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Het conservatorium biedt ook enkele interne beurzen (tussen de 1500 en 3000 euro per geselecteerde student) aan reguliere studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen: de Soroptimisten beurs, de Oranje beurs en de Bolster beurs. Jaarlijks wordt hier een interne oproep voor gedaan. 

  Verder zijn er ook externe ondersteunende initiatieven zoals:

  Dit is slechts een greep uit het aanbod. KCA medewerkers posten geregeld kansen voor ondersteuning voor projecten, workshops, wedstrijden en residencies op de studentenplatformen Intranet en DigitAP.

  Voor inkomende masterstudenten uit het buitenland is er ook de Mastermind beurs (lees goed de voorwaarden). 

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kun je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, ADHD, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Petra Vangeel (studentenbegeleiding@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en jaarkalender

  Het onderwijs- en examenreglement , het ICT reglement en bibliotheekreglement kan je terugvinden onder reglementen op de algemene AP website. Je vindt daar ook de specifieke jaarkalender van het Conservatorium.

Contact

Persoonlijke informatie krijg je door een afspraak te maken met een van de artistiek pedagogisch coördinatoren (Educatieve opleidingen Dans, Educatieve opleidingen Drama, Educatieve opleidingen Muziek).

Open House

Ook op onze jaarlijkse infodag staan de artistiek pedagogisch coördinatoren (Educatieve opleidingen Dans, Educatieve opleidingen Drama, Educatieve opleidingen Muziek) je te woord. 

Elk voorjaar zet het Koninklijk Conservatorium zijn deuren wijd open voor kandidaat-studenten, geïnteresseerd publiek en trouwe volgelingen. Je bent van harte welkom voor concerten, voorstellingen, openbare lessen en repetities. Laat je persoonlijk informeren over hoe je tot het Conservatorium wordt toegelaten en wat wij kunnen doen voor jouw ambities en professionele toekomst.

SID-in

Je kunt het Koninklijk Conservatorium Antwerpen ook terugvinden op de SID-in beurzen. Je vindt de planning op www.onderwijs.vlaanderen.be.

Voorstellingen en concerten

Wil je kennismaken met onze opleidingen, docenten en studenten, dan kan dat tijdens één van de vele voorstellingen en concerten. Via de kalender blijf je op de hoogte van onze agenda.

Sociale media

Je kunt het Conservatorium ook volgen via Facebook en Instagram of je kunt je inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief