Overslaan en naar de inhoud gaan

definitief master Grafisch Ontwerp
Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten

Als je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden en je de nodige procedures hebt gevolgd, kan je je definitief inschrijven.

Je dient dan nog wel de volgende zaken in orde te brengen.

 • Documenten

  Stuur een kopie van onderstaande documenten naar enrolment.ka@ap.be

  • Identiteitskaart
  • Kopie van het diploma nodig om ingeschreven te worden (zie Diplomavoorwaarden).
  • Bewijs van toelating tot de universiteit of hoger onderwijs (alleen voor buitenlandse diploma's buiten de EU) 
  • Indien van toepassing: loopbaan na het secundair onderwijs (kopies van behaalde diploma's, attesten van tewerkstelling en/of verklaring op eer van de student over zijn loopbaan na het secundair)
 • Individueel traject & vrijstellingen

  Een individueel traject (IT) is elk studietraject dat afwijkt van het klassieke modeltraject van 60 studiepunten en contractueel per academiejaar wordt vastgelegd. Een vrijstelling kan je bekomen door te bewijzen dat je in een vorige studie een creditbewijs hebt behaald dat overeenstemt met de inhoud van een specifiek opleidingsondereel in je nieuwe opleiding.

  Een vrijstelling of individueel traject dien je officieel aan te vragen vóór 15 oktober 2019. Hiervoor dien je onderstaande aanvraagformulieren in te vullen, af te drukken en ondertekend te bezorgen op het studentensecretariaat. Voor het aanvragen van vrijstellingen moet je de bewijzen meeleveren van je resultaten, informatie van de studiegids en cursusinformatie. Indien nodig kan je een afspraak maken met:

  • Dani Magnus (dani.magnus@ap.be) voor de afstudeerrichtingen Mode, Theaterkostuum, Juweelontwerp en Edelsmeedkunst
  • Sofie Hiels (sofie.hiels@ap.be) voor de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp
  • Dieter De Wilde (dieter.dewilde@ap.be) voor de afstudeerrichtingen Fotografie en Vrije Kunsten (Beeldhouwkunst, In Situ³, Schilderkunst en Vrije Grafiek)
  • Indra Wolfaert (indra.wolfaert@ap.be) voor de Educatieve Master (Specifieke Lerarenopleiding)

  Als je een afspraak maakt, breng dan je formulier ingevuld mee of vul het samen in.

  OPGELET: Vooraleer je vrijstellingen aanvraagt moet je eerst je inschrijving bevestigen (studenten die vorig jaar nog niet studeerden aan de Academie) of herinschrijven via iBamaflex (studenten die vorig jaar wel reeds studeerden aan de Academie).

  Formulieren

 • Studiegelden

  Een kort overzicht van de meest recente studiegelden vind je hier van zodra ze bekend zijn.
  In het reglement m.b.t. studiegelden vind je onderaan een volledig overzicht.

  Eens je programma bepaald is, dien je het correcte bedrag zo snel mogelijk te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.
  Naam: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC: KREDBEBB
  Mededeling: Naam en voornaam student + gekozen opleiding of afstudeerrichting

  Studiegeld 2019-2020

  Type student Vast Variabel / per studiepunt
  Niet-beurs € 238,3 € 11,4
  Bijna beurs € 238,3 € 4,1

  Beurs

  € 108,8

  € 0

  Buiten EER € 748 € 102,2


  Opleidingsgebonden kosten 2019-2020
  27 en meer studiepunten: € 180
  0-26 studiepunten: € 35

  Studenten Mode betalen € 200 voor de deelname aan de modeshow in juni.
  Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen cash een éénmalige waarborg van € 25 voor de toegangsbadge van hun campuslokalen.

 • Toetredingsovereenkomst

  Eens je programma is aangevraagd en goedgekeurd in iBaMaFlex, zal je toetredingsovereenkomst beschikbaar zijn via de e-postbus in iBaMaFlex . Je dient de overeenkomst daar te bevestigen. Nieuwe studenten moeten het bovendien ook nog manueel ondertekenen.

 • Verblijfsvergunning

  Om als buitenlandse student een opleiding te volgen aan de Academie, en in België te verblijven moet je je laten inschrijven bij het studentenloket. Stuur elk gevraagd document in een andere PDF door naar Faby Vangrimberge (faby.vangrimberge@ap.be).

  Meer informatie over registratie bij studentenloket vind je op https://www.ap.be/verblijfsvergunning.
   

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Als je langskomt bij Stuvo, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee (en zorg dat je je pincode kent). 
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Let op dat je je aanvraag voor financiële ondersteuning bij de sociale dienst aanvraagt binnen de twee weken na inschrijving en ten laatste op 1 november (voor inschrijving na 15 oktober) anders dien je het volledige bedrag te betalen. 

Bijkomende nuttige info

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.