Projecten en masterclasses - Percussie | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Muziek
  • Percussie
  • Projecten en masterclasses

Projecten en masterclasses

Het vak ‘Musiceerpraktijk’ vormt één van de rode draden binnen het curriculum voor alle studenten instrument / zang, en loopt ononderbroken door van bachelor 1 tot master 2. Het is een training in het samen musiceren en zingen in de brede zin van het woord. Binnen de vijf niveaus van de opleiding doorloopt elke student een intensief leerproces in het basisrepertoire en de specifieke uitvoeringspraxis waar hij/zij later over moet beschikken om als professioneel musicus te kunnen functioneren als lid van een professioneel orkest, ensemble of koor.

Eén van de pijlers van het vak bestaat uit het spelen in vaste ensembles. Deze zijn opgebouwd per instrumentgroep enerzijds (percussie-ensemble, groot- en kamerkoor, houtblazersensemble, harpensemble, koperensemble, marimba-ensemble, piano & toetsinstrumenten, accordeonensemble, saxofoonensemble en strijkersensembles A en B) en overkoepelend anderzijds (Ensemble XXI, symfonieorkest, harmonieorkest, barokensemble…). Op basis van wekelijkse en/of gebundelde lessen wordt gewerkt aan de expertise en ervaring om als volwaardig lid in een groter samenwerkingsverband te functioneren. De leiding van deze ensembles en orkesten ligt bij interne docenten die hun ervaring en knowhow uit de dagdagelijkse praktijk als actief musicus op heel hands-on manier overbrengen op hun studenten. Daarnaast worden ook externe topmuzikanten uitgenodigd om deze ervaring te verrijken: zo werd de voorbije jaren samengewerkt met o.m. Philippe Herreweghe, Edo De Waard, Frank Braley, Jaap van Zweden, Martyn Brabbins…

Op jaarbasis vinden er ook telkens een aantal projecten plaats (bvb. de Studentenfilharmonie, Symphonic Brass…). Telkens wordt hierbij, naar analogie met de professionele orkestwereld, op korte termijn een project vormgegeven en uitgevoerd. Tenslotte kan de student zijn horizon verbreden door talrijke masterclasses, lecture recitals, studiereizen of projectmatige initiatieven: gelinkt aan de eigen discipline, maar ook bijvoorbeeld interdisciplinair en voor kamermuziek. Voor meer concrete informatie betreffende de vaste ensembles en de projecten, volg de link naar het vademecum Musiceerpraktijk.

Onder Musiceerpraktijk vallen ook de Masterclasses. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de voorbije masterclasses. Via de kalender of onze nieuwsbrief worden masterclasses aangekondigd.

Flip Philipp-Pesendorfer & Thomas Schindl
Hans Zonderop 
Koen Plaetinck 
Vincert Caers
Rebecca Kite 
Rolf Wallin
Ruud Wiener