Liesbet De Pooter | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Persoon
  • Liesbet De Pooter

Liesbet De Pooter

Liesbet De Pooter studeerde in 2002 af als master in de Vrije Beeldende Kunsten, fotografie en enkele jaren later behaalde ze het pedagogisch diploma binnen de Specifieke Lerarenopleiding.

Liesbet werkt vanuit het Stedelijk Onderwijs voor Kunstkuur/ Kunstkuren waar ze leerkrachten basisonderwijs coacht en professionaliseert binnen domeinoverschrijdend werken in de eigen klaspraktijk en hoe creativiteit bij anderen te stimuleren. Ook werkt ze met steun van het Onderwijs Impulsfond voor Innovatief Onderwijs Stad Antwerpen het SteAmLAB 6.12 uit. Dit LAB verbindt wetenschap, kunst en techniek en zet in op creatief en probleemoplossend denken. Liesbet werkt als Freelancer voor de Veerman binnen het project Architelier, een denktank en laboratorium om urbanisatie en stadsontwikkeling beeldend vorm te geven. Daarnaast geeft ze les aan kinderen in het Deeltijds Kunstonderwijs aan de Academie Beeldende Kunsten te Mortsel.

Binnen de Educatieve Master is Liesbet stagebegeleider en geeft zij lessen Specifieke Vakdidactiek en Domeinoverschrijdend werken.

https://www.liesbetdepooter.com