ArtInAD | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

ArtInAD

In Vlaanderen groeit het aanbod van podiumkunsten met traditionele audiodescriptie (AD) elk jaar. Het is een objectieve, feitelijke beschrijving van de visuele informatie, zonder interpretatie of stilistisch experiment, die live wordt doorgegeven aan het publiek via hoofdtelefoons. Het doelpubliek bestaat uit blinden en slechtzienden, slechthorenden, anderstalige nieuwkomers, mensen met concentratiestoornissen, etc.

In de praktijk ervaren audiobeschrijvers deze traditionele methode soms als te beperkt om de artistieke creatie volledig tot zijn recht te laten komen en gaan ze steeds vaker op zoek naar alternatieven. Het project ArtInAD kiest er daarom voor deze traditionele vorm slechts als een vertrekpunt te zien en de integratie van AD in het artistieke creatieproces als alternatief te onderzoeken. Op die manier wil het project zowel een artistieke als een maatschappelijke meerwaarde realiseren. 

De artistieke meerwaarde ontstaat bij de dialoog tussen kunstenaar en audiobeschrijver, wanneer deze de creatieve noodzaak van de makers en spelers bevraagt. Daarnaast kan geïntegreerde AD ook sociale inclusie teweegbrengen, een maatschappelijk thema dat de laatste jaren steeds sneller aan belang wint.

ArtInAD is een artistiek onderzoek met als uitkomst: de academische publicatie van experimentele creatiemethoden, de creatie van geïntegreerde AD bij de professionele muziektheatervoorstellingen Voyeurs in BXL en ImPArt en de integratie van nieuwe methoden in het kunstonderwijs.

Download hier het 'Workbook ArtInAd. Tools voor artistieke integratie van audio-descriptie in dans-en muziektheater' van Max Greyson (Nederlands)

Download here the 'Workbook ArtInAd. Tools for artistic integration of audio description in contemporary dance and music theatre' by Max Greyson (English)
 

(Beeld: Marco Bianchetti, theatre space)

ONDERZOEKER(S)