Asymptotic Freedom | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Asymptotic Freedom

Asymptotic Freedom

Het onderzoeksproject ‘Asymptotic Freedom’ draait rond de relatie tussen fotografie en nucleaire technologie, meer bepaald binnen het kader van de deeltjesfysica. Door zelf aan de slag te gaan met de beeldende mogelijkheden die voortkomen uit experimenten met partikels aan het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica in Genève (CERN) wil onderzoeker Dominique Somers nagaan welke functies fotografie kan spelen bij het peilen naar de fundamenten van het leven en hoe onwaarneembare krachten van het universum en technische beeldpraktijken op elkaar inwerken.

Terwijl radiologische media de meest basale verschijnselen belichamen die al sinds de oerknal bestaan, zijn ze tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden met een hoogtechnologisch dispositief en met beeldprocessen waarin de mens afwezig is. Door het creatieve aandeel onder de loep te nemen dat natuurlijke krachten, toeval en anticipatie, en beeldproducerende apparaten in dit alles spelen, wil Somers trachten die relativiteit enigszins in kaart te brengen en aantonen hoe het thema van radioactiviteit de discursieve wisselwerking naar voren brengt die bestaat tussen de materiële wereld en de ideologische constructie van technische media. Ze vertrekt hierbij vanuit het perspectief dat de fotografie een plek heeft in de veel bredere geschiedenis van het heelal en een dynamisch proces is dat een fysieke kern van leven bevat en samen met radiatie deel uitmaakt van de beeldvormende condities van het universum.

ONDERZOEKER(S)