Een schematadatabank als vertrekpunt voor historisch geïnformeerd improviseren en componeren | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Een schematadatabank als vertrekpunt voor historisch geïnformeerd improviseren en componeren

Een schematadatabank als vertrekpunt voor historisch geïnformeerd improviseren en componeren

Hoewel er de laatste vijftien jaar veel onderzoek gedaan is naar achttiende-eeuwse improvisatie- en compositiemethodes, blijkt de toegankelijkheid, verstaanbaarheid en concrete toepasbaarheid van de output problematisch. Meestal worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd in vaktijdschriften die niet beschikbaar zijn in de conservatoriumbibliotheek, te duur zijn om aan te kopen, vaak een complex jargon hanteren en niet gericht zijn op pedagogische bruikbaarheid. Waar Demeyere verschillende cursussen geschreven had om studenten toch houvast te bieden in deze materie, missen ze echter een interactieve en auditieve component. Bovendien zijn er nieuwe en gewijzigde inzichten verworven sinds deze cursussen tot stand kwamen.

Dit ambitieuze project, dat tegelijk gewijd is aan het maximaliseren van de pedagogische kwaliteit van de vakken praktische harmonie, contrapunt en analyse als aan de wereldwijde verspreiding van deze kennis, wil deze problemen grondig en dynamisch aanpakken. De primaire output van dit project is de realisatie van een databank met alle tot nog toe gekende schemata —de essentiële achttiende-eeuwse muzikale bouwstenen. Dit gegevensbestand, in de vorm van een rijke website, zal eveneens toepassingen, muziekvoorbeelden, video’s en duiding bevatten, duiding die tot doel heeft de bestaande vakliteratuur begrijpelijk te herformuleren, synthetiseren en corrigeren. Hiernaast vormt het verwerken van nieuwe schemata eveneens een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.

Lees meer:

essaysonmusic.com/partimento-theory
essaysonmusic.com/partimento-practice
essaysonmusic.com/schemata

ONDERZOEKER(S)