Multiperspectiviteit in het museum | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Multiperspectiviteit in het museum

Multiperspectiviteit in het museum

Multiperspectiviteit in het museum. Het antwoord van lokale musea op de superdiverse context.

De laatste decennia is de culturele en etnische diversiteit in de meeste westerse landen sterk toegenomen. Die toenemende diversiteit heeft belangrijke consequenties voor musea, vooral in de stedelijke context. Musea hebben de opdracht de stedelijke superdiversiteit een plaats te geven in het museum, zowel wat betreft de samenstelling van de collecties als wat betreft het aantrekken van diverse bezoekers. Doel van dit project is na te gaan hoe multiperspectiviteit in een beleidsstrategie voor educatieve vorming expliciet kan worden gemaakt en gebruikt in de collectiepresentatie en de publiekswerking van musea. De effecten daarvan kunnen op die manier ook gemeten worden.

Daarom worden volgens de principes van design-based research drie ontwerpteams samengesteld met medewerkers van drie belangrijke Antwerpse musea; het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum aan de Stroom (MAS) en het Red Star Line Museum. Daarnaast zijn er onderzoekers van de UAHA, met name de specifieke lerarenopleiding Beeldende Kunsten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen van de AP Hogeschool en de lerarenopleidingen geschiedenis en gedrags- en cultuurwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Elk team staat in voor de analyse van de museumcollectie vanuit multiperspectiviteit en de ontwikkeling van een beleidsstrategie voor multiperspectiviteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee bestaande tools: een matrix voor multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs en een analyse-instrument voor leeruitkomsten van erfgoedonderwijs.

Met onderzoekers Wil Meeus en Paul Janssens  (UAntwerpen).

Dit project wordt gerealiseerd met het Bijzonder Onderzoeks­fonds. 

 

ONDERZOEKER(S)