Problematizing Interdisciplinary Performance Through Noise | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Problematizing Interdisciplinary Performance Through Noise

Problematizing Interdisciplinary Performance Through Noise

Gebaseerd op en geïnspireerd door zijn uitgebreide ervaring als componist in interdisciplinaire projecten, vertrekt het onderzoek van Clerc Parada vanuit de veronderstelling dat ‘noise’ een verbindende kracht is die de veelheid aan factoren blootlegt die een rol spelen in artistieke ervaringen en hun sociaal-politieke contexten. Hoe kunnen gezamenlijke artistieke praktijk en onderzoek deze veronderstelling vormgeven en uitdagen? En vooral: hoe manifesteert deze aanname zich in de artistieke uitkomst van één specifiek samenwerkingstraject tussen een componist en een choreograaf? Zal het mogelijk zijn om bij het beantwoorden van deze vragen ‘noise’ te bewegen richting een filosofie van het lichaam? De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het onderzoeken van de transformatieve en adaptieve aard van ‘noise’ in samenwerkingsprocessen, het potentieel ervan als een conceptueel hulpmiddel in educatieve omgevingen en het onderzoeken van ‘noise’ als een term om na te denken over het uitvoerende lichaam in termen van weerstand.

Door middel van een reeks samenwerkingen als muziekcomponist in choreografische projecten zal Clerc Parada onderzoeken hoenoise’ (conceptueel en fysiek) de creatieve processen en de artistieke resultaten ervan kan beïnvloeden. Dit wordt onderzocht in en door middel van een reeks interdisciplinaire workshops voor studenten dans, artistieke residenties en twee nieuwe interdisciplinaire creaties, evenals in een retrospectieve studie van vier choreografieën waaraan Clerc Parada als componist heeft meegewerkt.