Resisting repertoire. Strategieën voor een grotere genderbalans in repertoiretheater | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Resisting repertoire. Strategieën voor een grotere genderbalans in repertoiretheater

Resisting repertoire. Strategieën voor een grotere genderbalans in repertoiretheater

In dit project ontwikkelt onderzoeker en actrice Lauranne Paulissen strategieën voor een grotere genderbalans in repertoiretheater. Zonder grondige aanpassing van de inhoud, omvang en betekenis van de vrouwenrollen, kampen veel repertoireteksten met grote problemen vanuit genderperspectief. Ongelijke verhoudingen tussen mannen- en vrouwenrollen, alsook de vaak stereotyperende invulling van die rollen, leiden tot een verstoorde genderrepresentatie. Dit onderzoek wil concrete guidelines voor regisseurs, acteurs, docenten en studenten ontwerpen om deze disbalans in dramatisch repertoire te corrigeren.

Dit onderzoeksproject zal zowel bestaande als nieuwe concrete tools formuleren en ontwikkelen. Paulissen zal zich verdiepen in eerder gevoerd onderzoek over de verhouding tussen repertoire en gender en strategieën uit het verleden herevalueren. Op zoek naar good practices zal dit onderzoek de creatieprocessen van drie makers/regisseurs/gezelschappen volgen die repertoiretheater brengen in het seizoen 2020-2021. In een artistiek proces test Paulissen de verschillende methodes vervolgens uit en past deze verder aan, met een theatervoorstelling als eindresultaat.

‘Resisting repertoire’ tracht strategieën voor een grotere genderbalans in repertoiretheater te ontwikkelen, door enerzijds een groter bewustzijn rond deze problematiek te creëren, en anderzijds ruimte te maken voor interessantere rollen voor actrices en een meer genuanceerde representatie van vrouwen in teksttheater.

Promotor: Edith Cassiers

ONDERZOEKER(S)