Sense of Wonder. Artistic portals between the real and the virtual | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Sense of Wonder. Artistic portals between the real and the virtual

Sense of Wonder. Artistic portals between the real and the virtual

‘SENSE OF WONDER: a feeling of awakening or awe triggered by an expansion of one's awareness of what is possible or by confrontation with the vastness of space and time, as brought on by reading science fiction.’

Ons leven verschuift voor een steeds groter deel naar het digitale. Ook kunstenaars hebben – al dan niet geslaagde – pogingen gedaan om toeschouwers in virtuele werelden aan te trekken. Deze evolutie is onomkeerbaar, niet om fysieke ervaringen te vervangen, maar om nieuwe vormen te creëren en een nieuw publiek aan te boren.

Om deze ervaringen waardevol te maken, zal het nodig zijn om alle betrokkenen – kunstenaars, performers, toeschouwers – zich deel te laten voelen van deze virtuele werelden. Het portaal, de toegang tot deze beleving, speelt hierbij een cruciale rol. Hoe kan de overgang tussen het reële en het virtuele zo geconstrueerd worden dat de betrokkenen zich deel voelen van het virtuele? Begrippen als storytelling, interactie, presence en immersie zijn hierbij van groot belang.

Gedurende dit doctoraatstraject worden een aantal experimenten opgezet die deze factoren in verschillende verhoudingen zullen samenbrengen tot een constructie van een portaal in de vorm van performances en installaties.

Promotors: Steven Humblet (Academie) en Jouke Verlinden (UAntwerpen)

ONDERZOEKER(S)