TAALSTIMULERING 0-3 JARIGEN | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • TAALSTIMULERING 0-3 JARIGEN

TAALSTIMULERING 0-3 JARIGEN

In deze multiculturele samenleving kampen vele kinderen met een taalachterstand nog voor ze op de schoolbanken zitten. Aangezien de kritieke periode om een taal te verwerven zich in de eerste levensjaren situeert (Dekkers & Verrips, 2002, p. 26), richten verscheidene onderzoeken zich op de directe taalstimulering van nul- tot drie-jarigen door middel van taalrijke spelen en andere. Het project TS03 wil zich echter vanuit artistieke vaardigheden, eigen aan de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Drama en de opleiding Drama/Woordkunst, verdiepen in de non-verbale en verbale creativiteit van de verzorgers van deze doelgroep in de pre-schoolse opvang.

Het project TS03 vertrekt vanuit de hypothese dat het stimuleren van een artistieke omgang met taal bij de verzorgers een positief effect zal hebben op de taalontwikkeling van de nul- tot driejarigen.

Het project wil ten eerste onderzoeken in welke mate het stimuleren van de non-verbale en verbale creativiteit van de verzorgers een positief effect heeft op de taalverwerving van jonge kinderen. Ten tweede, hoe de talige transfer tussen verzorgers en kinderen het best gerealiseerd kan worden. En ten derde in hoeverre het stimuleren van bovenstaande creativiteit bij de verzorgers een andere, niet-talige ingang tot de Nederlandse taal zal bieden aan anderstalige kinderen.

ONDERZOEKER(S)