TIME IS A BOOK (IS TIME) | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • TIME IS A BOOK (IS TIME)

TIME IS A BOOK (IS TIME)

In 2008 werden kunstenaars Els Dietvorst en Dirk Braeckman uitgenodigd door Time Festival in Gent om de negende en laatste editie van dit theater- en performancefestival te cureren. De kunstenaars stelden voor om het evenement in een boek om te zetten en als zodanig een breed en duurzaam platform te bieden. Het idee was om een ​​selectie internationale kunstenaars een gedrukt platform aan te bieden om ideeën te delen en discussies te openen over de hedendaagse artistieke praktijk en haar processen. Zoals Dietvorst het uitdrukte: 'Artists scratch the ground, they collect and catalogue. This 'prelude' of creation, the meandering of thought is rarely shown. So why not consider a book as a 'space for thought', a space to collect these questions. A choice determined by the things we are occupied with, here and now; a book that stands between an atlas of ideas and a sketchbook; an open call from artist to artist and from artist to reader'.

Het resultaat was een volume van groot formaat van 344 pagina's met de titel Time is a Book. Onder de deelnemers bevonden zich wereldvermaarde kunstenaars zoals Chantal Akerman, Carl De Keyzer, Mekhitar Garabedian, Craigie Horsfield, Suchan Kinoshita, Mark Manders, Honoré d'o, Martha Rosler, Ana Torfs en Lawrence Weiner. Het boek werd gedrukt in een oplage van 6000 exemplaren en werd voornamelijk gratis verspreid. Als zodanig werd het Time Festival zowel gereduceerd als uitgebreid: de kunstenaars kregen alleen de ruimte van rechthoekige pagina's in een zwart-wit boek, met een rigide indeling. Aan de andere kant garandeerden de grote omvang van de editie en de duurzaamheid van drukken een grotere en een langere circulatie en communicatie dan een efemere gebeurtenis. Met het cureren van een boek als een alternatief platform voor artistiek onderzoek en discours, benadrukten Dietvorst en Braeckman duidelijk het potentieel van een publicatie als een kritisch en creatief hulpmiddel voor creatie, communicatie en conservering. Time is a Book positioneert zich dus ergens tussen activisme en archivisme, niet anders dan zijn voorgangers in de conceptualistische jaren zestig en zeventig, zoals het zogenaamde Xerox-boek (Seth Siegelaub, 1968).

Met het onderzoeksproject Time is a Book (is Time) willen we dit experimentele gebaar van 2009 opnieuw evalueren en rekening houden met de relevantie en het potentieel voor de artistieke praktijk van vandaag en morgen. Door het boek, het creatieproces en de nawerking ervan op de voorgrond te plaatsen, hopen we zijn potentieel als een tijdcapsule en een container met creativiteit te onthullen. Een decennium is gepasseerd sinds de release in 2009 en vele evenementen hebben onze perceptie van de wereld sindsdien opnieuw vormgegeven. De tijd tussen 2009 en 2019 is ook een ruimte. Hoe reflecteert dit boek (dit specifieke boek en het boek als een multimedium voor artistieke beoefening)?

Dietvorst en Braeckman heroverwegen hun artistieke en redactionele posities toen en nu, en door een aantal van de bijdragende kunstenaars en schrijvers uit te nodigen om hun meningen, standpunten en projecten in relatie met Time is a Book te delen, hopen ze Time is a Book een actief hiernamaals te geven. Dit hiernamaals kan verschillende vormen aannemen: gesprekken met de redactie en een aantal bijdragers, een presentatie van bronnen en materialen die Dietvorst en Braeckman in 2009 begeleidden, en lezingen / gesprekken door een selectie van kunstenaars en schrijvers die deelnamen aan het boekproject. Het hele proces wordt gedocumenteerd en uiteindelijk gepubliceerd in de vorm van een boek-, zine- of krantenformaat. Alle evenementen richten zich op een gemengd publiek van kunststudenten, kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en liefhebbers van print en boeken.

ONDERZOEKER(S)