Vormingsnoden Beeldende Kunsten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Vormingsnoden Beeldende Kunsten

Vormingsnoden Beeldende Kunsten

Dit project is een kwalitatief, explorerend onderzoek naar hoe de Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten haar rol van expertisecentrum optimaal kan vervullen ten behoeve van alle betrokken actoren (onderwijsveld, kunsteducatieve sector, alumni....).

Professionalisering van leraren in de beeldende kunsten en medewerkers in de kunsteducatieve sector is het centrale thema. Dit startproject beoogt in de eerste plaats te onderzoeken wat de specifieke noden van de respectievelijke doelgroepen (werkveld) zijn en hoe de SLO BK daar het beste kan aan tegemoet komen. Een grondige analyse van interviews met directies, mentoren, kunsteducatieve medewerkers en alumni, moet daar inzicht in verschaffen.

Verder zal onderzocht worden in hoeverre eventuele partners (Elant, C.N.O…) een bijdrage kunnen leveren tot de uitbouw van de SLO BK als expertisecentrum. Wat zijn de verschillende actorgroepen binnen het BK-werkveld? Welke noden en behoeften op het gebied van vorming en begeleiding binnen de BK leven er bij de verschillende actorgroepen? Hoe kan een expertisecentrum best vorm gegeven worden om te beantwoorden aan deze noden?

ONDERZOEKER(S)