WHEN FACT IS FICTION | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • WHEN FACT IS FICTION

WHEN FACT IS FICTION

Er valt een opmerkelijke impuls op te merken in het onderzoek aan verschillende Vlaamse kunsthogescholen waarbij de dubbelzinnige verhouding tussen documentaire en verbeelding centraal staat. De kunstenaars baseren zich voor hun onderzoek op historische bronnen, mondelinge getuigenissen en archiefmateriaal. Toch is het resultaat geen documentaire kunst in de strikte zin van het woord.

Dit project verzamelt een reeks bijdragen van of over kunstenaars die in hun onderzoek de grens aftasten tussen documentaire en fictie. Deze kunstenaars vertalen hun documentaire bronnen naar een artistiek universum en vertroebelen zo moedwillig de grenzen tussen wat we gemeenzaam beschouwen als ‘fictie’ en ‘werkelijkheid’.

Het doel van het project is tweeërlei. Het wil de documentaire benadering als methode voor het onderzoek in de kunsten in kaart brengen, expliciteren en ontwikkelen. Tegelijk wil het middels een Engelstalige publicatie bij een internationaal gerenommeerde uitgeverij de zichtbaarheid van het lopende onderzoek aan de Vlaamse kunsthogescholen toegankelijk maken voor een internationaal lezerspubliek. Centraal in het boekproject staat de vraag naar de verhouding tussen bron en fictie. Er zal er een staalkaart ontwikkeld worden van documentaire benaderingen voor onderzoek in de kunsten.

ONDERZOEKER(S)