De zingende dichter | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Publicatie
  • De-zingende-dichter

De zingende dichter

In maart 2007 organiseerde de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium samen met het Gezellecentrum van de UA in Gent de studiedag ‘De zingende dichter’. De basis voor die samenwerking werd gelegd in een onderzoeksproject van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen dat beide eenheden in 2006 van start lieten gaan: Muziek en Woord - Liedkunst op teksten van Guido Gezelle. Het had tot doel een database van ca. 2000 composities op teksten van Gezelle aan te leggen, het fenomeen cultuurhistorisch en muzikaal te analyseren en ook de interessantste liederen te publiceren en uit te voeren.

Als resultaat van deze studiedag, gewijd aan Vlaamse en internationale liedkunst op poëzie van Guido Gezelle, werd onder een bundel uitgegeven, nl. De zingende dichter. Vlaamse en internationale liedkunst op poëzie van Guido Gezelle. Het speciale nummer van Gezelliana verzamelt de lezingen van de studiedag aangevuld met enkele artikels die dieper op de kwestie ingaan of verband houden met het thema van de liedkunst op poëtische teksten van Guido Gezelle. Hiermee worden de eerste resultaten gepresenteerd van een project dat de liedkunst op de poëzie van Gezelle het nodige reliëf wil geven en het belang ervan, zowel op nationaal als (inter)nationaal plan, wil benadrukken. Met bijdragen van o.m. Jan Dewilde, Jozef De Beenhouwer, Vic Nees, Tom Janssens, Veerle Bosmans en Peter Malisse.