Onderzoeksproject aanvragen bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Onderzoeksproject aanvragen bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Onderzoeksproject aanvragen bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Onderzoeksproject aanvragen bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Voor één- en tweejarige projecten die starten op 15 september 2025


- STAP 1 → meld je project aan voor 15 september 2024
Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier.
We laten je ten laatste op 5 oktober 2024 weten of je jouw projectvoorstel verder kan ontwikkelen en indienen i.s.m. één van onze onderzoeksgroepen (STAP 2).

- STAP 2 → dien je projectdossier in voor 2 december 2024 (12:00)
Gebruik hiervoor het aanvraagformulier voor éénjarige projecten of het aanvraagformulier voor tweejarige projecten.


De oproep betreft aanvragen voor éénjarige en tweejarige onderzoeksprojecten

1) Eénjarige projecten
- Budget: 55% tewerkstelling voor onderzoeksopdracht gedurende 12 maanden + 1.000€ werkingsmiddelen.  

2) Tweejarige projecten
- Budget: 55% tewerkstelling voor onderzoeksopdracht gedurende 24 maanden + 2.000€ werkingsmiddelen.


Verdere informatie

De Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst
Het reglement aangaande de Interne Onderzoeksmiddelen van de Schools of Arts van AP
Deontologische code Onderzoek Schools of Arts
- Voor meer informatie, contacteer Els De bruyn (Diensthoofd Onderzoek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen), els.debruyn@ap.be


Procedure

- Meld je project aan voor 15 september 2024 via het aanmeldingsformulier (zie boven).
- We laten je ten laatste op 5 oktober 2024 weten of je jouw projectvoorstel verder kan ontwikkelen en indienen i.s.m. één van onze onderzoeksgroepen.
- Indien geselecteerd voor verder uitwerking, dan verwachten we de definitieve aanvraag (via het aanvraagformulier, zie boven) ten laatste op 2 december 2024, 12:00, middels 2 elektronische versies (WORD en PDF formaat) per e-mail aan het Diensthoofd Onderzoek Els De bruyn, els.debruyn@ap.be
- Het Diensthoofd Onderzoek stelt vast of de indieningsprocedure correct gevolgd werd en de binnengekomen dossiers formeel in orde zijn (art. 16 Onderzoeksreglement).
- De Onderzoeksraad Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - Koninklijk Conservatorium Antwerpen wordt geconsulteerd met betrekking tot de relevantie van de aanvraagdossiers tot het gezamenlijk onderzoeksbeleid. Enkel voorstellen die als relevant worden beoordeeld door de Onderzoeksraad van de Schools of Arts worden voorgelegd ter verdere behandeling aan een bevoegde leescommissie.
- De ingediende en als relevant beoordeelde projecten worden beoordeeld en gerangschikt door een bevoegde leescommissie. De leden van de leescommissie worden belast met het opstellen van een rangschikking van de verschillende ingediende projecten. Deze rangschikking geldt als een advies aan de Onderzoeksraad en de Raden van de Schools of Arts, die beslissen over de opstart en financiering van de ingediende projecten.
- Er wordt naar gestreefd in maart 2025 te beslissen over de onderzoeksprojecten die per 15 september 2025 kunnen opgestart worden.
- Uitgebreide beschrijving van de procedure vindt u in het Onderzoeksreglement, artikel 17.


Voorwaarden

- Het ingediende onderzoeksvoorstel dient aan te sluiten bij de missie/visie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
- De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/ AP Hogeschool en zich gedurende de looptijd van het project te engageren in een contractuele tewerkstelling.