Onderzoeksproject aanvragen bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 • Onderzoeksproject aanvragen bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Onderzoeksproject aanvragen bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Onderzoeksproject aanvragen bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

De Raad van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (School of Arts) lanceert de jaarlijkse oproep tot het indienen van aanvragen voor onderzoeksprojecten. 

 • De deadline voor indiening van de aanvragen is 1 december 2023, 12:00. 
 • Voor projecten die starten op 16 september 2024. 

 Er worden drie soorten onderzoeksoproepen uitgeschreven: éénjarige onderzoeksprojecten, tweejarige onderzoeksprojecten en éénjarige startprojecten. 
Aanvragen worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door een promotor en formeel aan alle vereisten te voldoen (zie onderaan). 

 • Met vragen kan je terecht bij de onderzoeksgroepen of bij het diensthoofd onderzoek (contactgegevens onderaan). 
 • Indien u een voorstel wil voorbereiden, neem tijdig contact op met een van de onderzoeksgroepen (bij voorkeur voor 1 september 2023). 

----------------------------

De oproep betreft aanvragen voor startprojecten, éénjarige en tweejarige onderzoeksprojecten. 

 1. Startprojecten - Budget: 20% tewerkstelling voor onderzoeksopdracht gedurende 12 maanden + 1.000€ werkingsmiddelen 
 2. Eénjarige projecten - Budget: 55% tewerkstelling voor onderzoeksopdracht gedurende 12 maanden + 1.000€ werkingsmiddelen
 3. Tweejarige projecten - Budget: 55% tewerkstelling voor onderzoeksopdracht gedurende 24 maanden + 2.000€ werkingsmiddelen

Verdere informatie 

Procedure 

 • Aanvragen worden uitsluitend digitaal ingediend ten laatste op 1 december 2023, 12:00, middels 2 elektronische versies (WORD en PDF formaat) per e-mail aan kevin.voets@ap.be (Conservatorium). 
 • De Diensthoofden Onderzoek stellen vast of de indieningsprocedure correct gevolgd werd en de binnengekomen dossiers formeel in orde zijn (art. 16 Onderzoeksreglement). 
 • De Onderzoeksraad Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - Koninklijk Conservatorium Antwerpen wordt geconsulteerd met betrekking tot de relevantie van de aanvraagdossiers tot het gezamenlijk onderzoeksbeleid. Enkel voorstellen die als relevant worden beoordeeld door de Onderzoeksraad van de Schools of Arts worden voorgelegd ter verdere behandeling aan een bevoegde leescommissie. 
 • De ingediende en als relevant beoordeelde projecten worden beoordeeld en gerangschikt door een bevoegde leescommissie. De leden van de leescommissie worden belast met het opstellen van een rangschikking van de verschillende ingediende projecten. Deze rangschikking geldt als een advies aan de Onderzoeksraad en de Raden van de Schools of Arts, die beslissen over de opstart en financiering van de ingediende projecten. 
 • Er wordt naar gestreefd in maart 2024 te beslissen over de onderzoeksprojecten die per 16 september 2024 kunnen opgestart worden. 
 • Uitgebreide beschrijving van de procedure vindt u in het Onderzoeksreglement, artikel 17. 

Voorwaarden 

 • Het ingediende onderzoeksvoorstel dient aan te sluiten bij de missie/visie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen. 
 • De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/Koninklijk Conservatorium Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende de looptijd van het project te engageren in een contractuele tewerkstelling. 

Indien u een voorstel wil voorbereiden, gelieve het Diensthoofd Onderzoek hiervan op de hoogte te stellen ten laatste op 1 oktober 2023. Hij is eveneens beschikbaar voor advies of het beantwoorden van vragen over de aanvraagformulieren en de procedure: 
 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
Kevin Voets - Diensthoofd Onderzoek 
kevin.voets@ap.be 
+32 (0)3 244 18 27