Education Legal Page | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

definitief master Vrije Kunsten - In Situ
Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten

Als je voldoet aan de diploma- en taalvoorwaarden en geslaagd bent voor de toelatingsproef of de toelatingsprocedure hebt doorlopen, kan je je definitief inschrijven.

Je dient dan nog wel de volgende zaken in orde te brengen.

 • Documenten

  Om in te schrijven in een bachelor- of masteropleiding aan de Academie, heb je volgende documenten nodig:

  • een kopie van je identiteitskaart (of paspoort voor buitenlandse studenten)
  • een kopie van je diploma (zie Diplomavoorwaarden voor de nodige diploma)
    
  • al je je diploma buiten de Europese Unie (EU) hebt behaald, moet u ook het volgende indienen:
   • een gelegaliseerde kopie van je diploma (apostille) en
   • een verklaring van de ambassade of het consulaat dat je diploma toegang geeft tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma hebt behaald, tenzij dit op het diploma zelf is vermeld
  • als je diploma geschreven is in een andere taal dan Engels, Frans, Duits of Nederlands, moet je ook een gelegaliseerde Nederlandse vertaling van je diploma voorleggen, die uitgegeven is door een beëdigd vertaler. De afschriften moeten een volledige beschrijving van het institutionele beoordelingssysteem of andere beoordelingsnormen bevatten, met maximale cijfers en minimumcijfers.
  • voor Chinese kandidaat-studenten met een Chinees diploma: een APS-certificaat;
  • voor kandidaat-studenten van buiten de EU: een kopie van je D-visum (lang verblijf);
    
  • als je je inschrijft in een Engelstalig programma: een bewijs dat je het Engels voldoende beheerst. Je kan je taalbeheersingsniveau bewijzen door een van de volgende documenten in te dienen:
   • een certificaat van afstuderen ASO (Vlaamse kandidaat-studenten) of VWO (Nederlandse kandidaat-studenten);
   • een certificaat van ten minste één met succes afgerond jaar in het Engelstalig secundair onderwijs; een geslaagd certificaat in een of in een of meer cursussen in het Engels hoger onderwijs, met een totale studielast van ten minste 60 studiepunten;
   • een taalcertificaat (CEFR niveau B2).
  • als  je je inschrijft in een Nederlands onderwezen programma: bewijs dat je het Nederlands voldoende beheerst. Je kan je taalbeheersingsniveau bewijzen door een van de volgende documenten in te dienen:
   • een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs, of
   • een bewijs van slagen voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
   • het bewijs dat je geslaagd bent voor:
    • de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), of
    • het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of
    • een ander test Nederlands van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  Uploaden documenten

  Je kan deze documenten uploaden tijdens de webregistratie voor de artistieke toelatingsproef. Doe dit zo snel mogelijk zodat we je registratie kunnen verwerken en je tijdig kunnen laten weten of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

 • Toetredingsovereenkomst

  1. NIEUWE INSCHRIJVING


  STAP 1
  Je stuurt een e-mail ter bevestiging van je in inschrijving naar studentenadministratie@ap.be
  Indien nodig kan je ook een acceptance letter opvragen via bovenstaand vermeld e-mail adres.

  STAP 2
  Upload volgende documenten op je account in je webregistratie (blauwe knop ‘documenten’)

  - Kopie ID
  - Kopie diploma
  - Kopie taal certificaat (indienen mogelijk t.e.m. 31/10)
  - Kopie D-visa (NIET EU)
  - Kopie APS certificaat (China)

  Meer info hierover op bovenstaande Tab > Documenten

  STAP 3
  Je kan vanaf nu je studieprogramma samenstellen door je opnieuw aan te melden via http://inschrijven.ap.be en de knop ‘Studieprogramma samenstellen’ te kiezen. Meer uitleg hierover kan je in dit filmpje terugvinden: https://ap.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=719bd0b0-0a39-45ae-9de3-abc800bdf249

  Wil je een persoonlijk traject of vrijstellingen aanvragen ?
  Meer info hierover bij Tab > BIJKOMENDE NUTTIGE INFO  > Individueel traject & vrijstellingen

  Je slaagt je programma Definitief op.
  Je zal dan je programma ook Digitaal kunnen ondertekenen
  (uitzondering pre Masters > zij krijgen persoonlijk mailtje met account en login en vervolledigen nadien hun programma via iBaMaFlex)

  Nadat je deze stappen voltooid hebt zal je ook een voorlopig inschrijvingsattest kunnen opvragen.
  Mail naar: studentenadministratie@ap.be

  STAP 4
  Nadat je jouw studieprogramma digitaal ondertekend hebt, ontvang je automatisch je log in gegevens voor je AP account. 
  Hiermee zal je toegang hebben tot onze digitale platformen zoals; Intranet, Digitap en Ibamaflex.
  > uurrooster, nuttige informatie omtrent je opleiding, e-postvak, online lessen, studieprogramma, etc..

  Wij zullen  je inschrijving verder administratief afhandelen en eventueel nog ontbrekende documenten opvragen.

  Zodra alle documenten gecontroleerd zijn zal je jouw toetredingsovereenkomst en attest openbaar vervoer in je e-postvak iBaMaFlex ontvangen.
  Deze zal je ook digitaal moeten ondertekenen.

  STAP 5
  Het hoofdkantoor van AP zal een factuur opmaken en je per post of via je e-postvak bezorgen. 
  Eens dit bedrag volledig betaald is ben je definitief ingeschreven.

  2. UITGESTELDE INSCHRIJVING

  Je slaagde een jaar geleden voor de artistiek toelatingsproef Ba in de Beeldende Kunsten en gaf ons een seintje dat je dit jaar wel je studie wil starten. Super!
  De score van je toelatingsproef uit 2021 is dit jaar nog steeds geldig, je hoeft dit dus niet opnieuw af te leggen. Dit jaar werken we met digitale inschrijvingen, daarom dien je eerst een webregistratie in te dienen via onderstaande link: 
  https://inschrijven.ap.be > Nieuwe registratie.

  Bij Stap 1 dien je hier de volgende optie te selecteren:
  Voorproef: Geen want al in 2021 geslaagd voor toelatingsproef 

  Eens je een nieuwe webregistratie hebt ingediend en we je hiervan een bevestigingsmail hebben gestuurd. Zal je net zoals een nieuwe inschrijving bovenstaande stappen moeten volgen met uitzondering van stap 1.

  3. HERINSCHRIJVING

  Studenten die herinschrijven kunnen hun studieprogramma samenstellen en toetredingscontract ondertekenen in iBaMaFlex.

   

 • Studiegelden

  De betaling van de inschrijvingsgelden is een van de inschrijvingsvoorwaarden. Bij inschrijving of herinschrijving onderteken je een studiecontract. De inschrijvingsgelden dien je te betalen meteen na de ondertekening van je studiecontract.

  Hoeveel je elk academiejaar betaalt voor je inschrijvingsgelden, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • Je kostenstatus: België/Europese Economische Ruimte (EER)
   EER = EU + Norwegen, Ijsland en Liechtenstein
  • Je studieprogramma
  • Bijkomende kosten

  Voor meer details over de inschrijvingsgelden die je kunt verwachten, raadpleeg het reglement studiegelden en bijdrage voor de opleidingsgebonden kosten voor het academiejaar 2021-2022.

  Voor een indicatie van het bedrag van je inschrijvingsgelden, vind je hieronder een voorbeeld voor een programma van 60 studiepunten:

  • Een student van binnen de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 1.156,9 euro:
        247,9 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        714 euro (11,9 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        195 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 1.156,9 euro.

   

  • Een student van buiten de EER die zich inschrijft voor 60 studiepunten met een diplomacontract betaalt 7.358,3 euro:
        779,3 euro vast gedeelte van de studiegelden +
        6.384 euro (106,4 euro variabel gedeelte van de studiegelden x 60 studiepunten) +
        195 euro opleidingsgebonden kosten
        Totaal: 7.358,3 euro.

  De volgende studenten betalen extra kosten:

  • Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen 25 euro voor de badge die hen toegang geeft tot hun campus.
  • Studenten Mode betalen 200 euro extra om deel te nemen aan de modeshow in juni.

  Betaling van je inschrijvingsgelden

  Het volledige bedrag van je inschrijvingsgelden dien je aan het begin van het semester te betalen, meteen na ondertekening van je contract.
  Betalen kan via Bancontact of via overschrijving na ontvangst van een factuur op je school e-mailadres. Cashbetalingen zijn niet mogelijk.

  Onze bankgegevens:
  KBC Bank nv
  Havenlaan 2
  1080 Brussel

  Rekeninghouder: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  Rekeningnummer IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC-code: KREDBEBB

  Gebruik bij de overschrijving je studentennummer + naam & voornaam als referentie. Zo weten we voor wie de betaling is.

  Andere kosten

  Een student moet over voldoende middelen ​​beschikken om alle kosten van studie, levensonderhoud en gezondheidszorg te dekken, inclusief mogelijke repatriëringskosten.
  Naast de inschrijvingsgelden en de kosten voor vluchten en visums, hebben studenten over het algemeen ongeveer 9.000 euro per jaar nodig:

  • Huisvesting: studentenkamer (huur, elektriciteit, water en internet): +/- 450 euro/maand
  • Maaltijden: +/- 10 euro / dag of +/- 300 euro/maand
  • Vervoer en reizen: bus/tram/metro: Buzzy Pazz De Lijn +/- 212 euro/jaar; fiets: Velo +/- 49 euro/jaar.
 • Studentenkaart en attesten

  Als je alle stappen hebt doorlopen, kan je je studentenkaart ophalen op het studentensecretariaat. Je kan ook een inschrijvingsattest aanvragen.

Bijkomende nuttige info

 • Individueel traject & vrijstellingen

  Individueel traject

  Je kan afwijken van het klassieke studietraject van 60 studiepunten en een individueel traject volgen.

  Als je een individueel traject wil volgen, moet je dit aanvragen. Je individueel traject wordt na goedkeuring door de toelatingscommissie vastgelegd in je studiecontract.

  Een individueel traject aanvragen
  Vraag je individueel traject zo snel mogelijk aan en ten laatste vóór 15 oktober.

  Indien nodig kan je een afspraak maken met:

  • Dani Magnus (dani.magnus@ap.be) voor de afstudeerrichtingen Mode, Kostuumontwerp, Juweelontwerp en Edelsmeedkunst
  • Sofie Hiels (sofie.hiels@ap.be) voor de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp
  • Dieter De Wilde (dieter.dewilde@ap.be) voor de afstudeerrichtingen Fotografie en Vrije Kunsten (Beeldhouwkunst, In Situ³, Schilderkunst en Vrije Grafiek)
  • Indra Wolfaert (indra.wolfaert@ap.be) voor de Educatieve Master in de Beeldende Kunsten

  Vrijstellingen

  Heb je al een diploma hoger onderwijs of volgde je al een opleiding in het hoger onderwijs? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling. Een vrijstelling kan je bekomen door te bewijzen dat je in je vorige studie een creditbewijs hebt behaald dat overeenstemt met de inhoud van een specifiek opleidingsonderdeel in je nieuwe opleiding. Vrijstellingen kunnen verleend worden op basis van één of meer elders verworven studiebewijzen of op basis van een bewijs van bekwaamheid.

  Een vrijstelling of individueel traject dien je officieel aan te vragen vóór 15 oktober.

  Vrijstellingen aanvragen
  Volg de stappen hieronder om vrijstellingen aan te vragen.

  Stap 1. Schrijf je in
  Vooraleer je vrijstellingen aanvraagt moet je eerst:

  • je inschrijving bevestigen (voor nieuwe studenten)
   of
  • je herinschrijven via iBamaflex (voor studenten die vorig jaar wel reeds studeerden aan de Academie).

  Stap 2. Verzamel de nodige documenten
  Verzamel alle documenten nodig voor je aanvraag.
  Voor het aanvragen van vrijstellingen moet je de bewijzen meeleveren van:

  • de bewijzen van je resultaten en
  • informatie van de studiegids en cursusinformatie.

  Stap 3. Log in via webregistratie en duid aan “vrijstellingen aanvragen.”
  Je wordt stap per stap door de vrijstellingsmodule geleid. Hier zal je ook gevraagd worden de nodige bewijzen te uploaden.

  Stap 4. Je aanvraag komt bij de studietrajectbegeleider terecht.
  Indien er informatie ontbreekt zal je worden gecontacteerd, waarna je aanvraag voor een toelatingscommissie verschijnt.

  Stap 5. Je ontvangt een bericht of je aanvraag al dan niet is goedgekeurd.

  Indien nodig kan je een afspraak maken met desbetreffende trajectbegeleider. (zie individueel trajectaanvraag)

   

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van je nationaliteit, hangen daar andere procedures aan vast.

  Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, ben je verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. De aanvraag van een verblijfsvergunning kan je regelen via het studentensecretariaat van de Academie. Contacteer hiervoor:

  Afhankelijk van je nationaliteit, volgt je één van deze drie procedures:

  1. Studenten uit een buurland van België;
  2. Studenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
  3. Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat.

  Studenten uit een buurland van België

  Aanvraag

  Wil je je domicilie (wettelijke woonplaats) bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg behouden en in België op tijdelijke basis verblijven? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Je neemt één pasfoto mee (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Je ontvangt een verblijfsdocument ‘Bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je Bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat. Na verwerking van je dossier maakt het studentensecretariaat een afspraak voor jou bij Gate15. Op de afspraak overhandig je je oude Bijlage 33 en één nieuwe pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Vervolgens ontvang je een nieuwe Bijlage 33.

  ­Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je je domicilie in België plaatsen? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 – witte achtergrond). Je wordt op dat moment ingeschreven in het wachtregister. De stad levert onmiddellijk een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ af (= Bijlage 8). De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat opnieuw om voor jou een afspraak te maken bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je opnieuw je identiteitskaart of paspoort voorleggen en de ‘Bijlage 8’ die je tijdens je vorige afspraak hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8).

  Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. Na twee weken krijg je een pincode en kan je de kaart gaan ophalen.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je D-visum;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest (wordt door de school voorzien)
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest;
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Vervolgens worden de documenten nagekeken en wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren.

  Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en 2 pasfoto’s (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart en ontvangt een document Bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister. Ongeveer twee weken na je afspraak, ontvang je een pincode en kan je je verblijfskaart ophalen. Neem je paspoort, de pincode en de bijlage 15 mee. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency);
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit ;
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport) (wordt door de school voorzien);
  • Standaardformulier (op basis van je individueel rapport) (wordt door de school voorzien)

  Bezorg de documenten (in PDF) per mail aan:

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Indien er documenten ontbreken, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, Het studentensecretariaat maakt voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

  Contact

  Contactpersonen studentensecretariaat voor vragen m.b.t. verblijfsvergunning:

  Student Center (studentenadministratie@ap.be)

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Sofie Hiels (sofie.hiels@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding.
  Het leerkrediet is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor een educatieve masteropleiding als ze al een masterdiploma bezitten, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op https://wwww.centenvoorstudenten.be/ vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je graag langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning.

 • Reglementen en academische kalender

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

  Het onderwijs- en examenreglement omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
  In het onderwijs- en examenreglement vind je onder meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen, de inschrijving, het leerkrediet, de verschillende types van studiecontract, de aanvraag van vrijstellingen, de deelname aan examens, de voorwaarden om te slagen voor een opleiding ...
  We raden je aan om het onderwijs- en examenreglement bij de start van het academiejaar door te nemen.

  Raadpleeg het onderwijs- en examenreglement van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voor het academiejaar 2021-2022.

  Academische kalender

  De academische kalender bevat de data van: lessen, examens, inhaalexamens, bekendmaking examenresultaten, inzage- en feedback, proclamaties, artistieke toelatingsproeven en vakanties.

  Raadpleeg de academische kalender van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voor het academiejaar 2021-2022.

  Studiegelden, opleidingsgebonden kosten en diverse kosten

  Raadpleeg het reglement studiegelden, studie- en diverse kosten voor het academiejaar 2021-2022.

  ICT-reglement

  Het ICT-reglement legt de afspraken vast voor het gebruik van ICT-faciliteiten binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de AP Hogeschool.

  Bibliotheekreglement

  Het bibliotheekreglement bepaalt de regels in verband met de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de andere bibliotheken van AP Hogeschool.


  Alle reglementen kan je ook raadplegen op de website van AP Hogeschool:
  www.ap.be/reglementen