Bob Selderslaghs | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Persoon
  • Bob Selderslaghs

Bob Selderslaghs

Bob Selderslaghs (1973) is een teaching artist en doet onderzoek in de kunsten.

Hij studeerde in 1996 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst, optie woordkunst, en ging meteen aan de slag als acteur in het theater en voor de televisie. Hij combineerde zijn artistiek werk steeds met artistiek-pedagogische activiteiten: hij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en de kunsteducatieve sector. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma aan de Hogeschool Antwerpen. Van januari 2008 tot september 2018 was Bob coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en doceerde hij er o.m. de vakdidactiek initiatie & expressie. In nauwe samenwerking en co-auteurschap met zijn vakcollega’s uit de SLO dans, muziek en beeldende kunsten publiceerde hij in 2013 “4 je mee? Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek, beeld” (2013, Garant, co-auteurs Annouk Van Moorsel, Sanne Caluwaerts, Indra Wolfaert). In 2018 volgde "Mantle of the Expert. Een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs" (2018, Garant, co-auteur Tim Taylor), het sluitstuk van zijn onderzoeksproject MoE – Mantle of the Expert: de artistieke meerwaarde van drama als leermiddel in het lager onderwijs.

Bob is ondervoorzitter van CORPoREAL.

Hij behaald in 2021 zijn PHD na zijn doctoraatsonderzoek aan het Koninklijk Conservatorium en de UA met als onderwerp: ‘Mantle of the Expert: van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie’.

www.mantleoftheexpert.be
Hij was tevens verbonden als onderzoeksmedewerker aan het multidisciplinair Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoeksproject ART4DEM, dat artistieke werkvormen onderzoekt om aan burgerschapseducatie te doen op school.  

Bob doceert het vak ‘Onderzoek’ binnen de opleiding Drama aan KCA.

Opleidingsonderdelen: Inleiding in de Kunsteducatie, Masterproef Kunsteducatief project.