The Balkan Frontier | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • The Balkan Frontier

The Balkan Frontier

De Balkanlanden staan op een kritiek keerpunt nu ze zich mogelijk gaan integreren in de Europese Unie. De complexe culturele invloeden en geopolitieke dynamiek van de regio hebben een significante invloed gehad op de identiteit ervan, zowel historisch als vandaag. Dit project tracht het hedendaagse begrip van de Balkanidentiteit te verkennen, waarbij wordt geprobeerd te achterhalen wat de regio symbolisch verenigt en tegelijkertijd van de rest van Europa onderscheidt. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel het erfgoed van de regio te verkennen en haar culturele, sociale, economische en politieke landschappen te archiveren met behulp van visuele communicatiemiddelen. Het doel is een momentopname te maken van het leven in het gebied, voordat het mogelijk wordt getransformeerd door integratie in Europa, waarbij wordt onderzocht hoe de perceptie van de Balkan van invloed is op opvattingen over grenzen en nationale identiteit in de hedendaagse onderling verbonden wereld.

Door hun samenwerking als artistiek duo, streven Ivan Tomašević en Jaka Teršek ernaar gebruik te maken van elkaars sterke punten en benaderingen van hun onderzoeksthema, met als doel meer dynamische en diverse bevindingen te produceren. Aangezien fotografisch onderzoek vaak een exclusief individualistische praktijk is, zijn ze geïnteresseerd in hoe hun ideeën zich zullen ontwikkelen en uitbreiden via deze samenwerking. Door hun perspectieven te delen, hopen ze nieuwe inzichten te krijgen in hun onderzoeksthema en uiteindelijk meer overtuigende en verfijnde resultaten te produceren.