Exercises in connectivity: Kunstenaarscollectieven infiltreren de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Exercises in connectivity: Kunstenaarscollectieven infiltreren de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Exercises in connectivity: Kunstenaarscollectieven infiltreren de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Dit najaar maakt de Academie ruimte in haar curriculum voor de infiltratie van een aantal kunstenaarscollectieven. Met dit bijzonder en vernieuwend project wordt het traditionele ateliermodel in vraag gesteld.
Wat zouden de consequenties zijn mocht de student, meer nog dan vandaag reeds het geval is in de Academie, centraal worden geplaatst?
Wat zou er gebeuren mocht de alom bekende hiërarchische leerling-meester-relatie een meer symmetrische vorm verwerven?
Wat als zowel de student als de docent worden benaderd als volwaardige leden van een zichzelf organiserende artistieke (onderzoeks)gemeenschap? 
Om dit te onderzoeken is de Academie een tijdelijk samenwerkingsverband aangegaan met de kunstenaarscollectieven Fluwelen KoordThe Pink House, Piece of Cake, K.A.K., en KOP vzw.

Sociaal leren is in de Academie nu reeds een belangrijke component van het leerproces van de student, maar deze leervorm wordt tot op heden op een eerder informele, weinig methodologisch manier gecultiveerd. Voor de kritische bevraging van de huidige praktijk haalt de Academie inspiratie halen uit de D.I.Y.-cultuur zoals we die kennen van een van de historisch meest spraakmakende subculturen met name de punkbeweging van de late jaren ’70. Het kunstenaarscollectief wordt hierbij opgevoerd als alternatief model voor een meer emancipatoire atelierwerking.

Door zelfregulerende, autonome kunstenaarscollectieven in de ateliers uit te nodigen, en met die ateliers aan de slag te gaan, hoopt de Academie meer inzicht te krijgen in hoe het aanbod aan methoden, werk- en evaluatievormen kan worden geactualiseerd. Daarbij wordt tevens gestreefd naar het informeren van de studenten met betrekking tot alternatieve modellen binnen het kunstenaarschap. Het Romantisch geïdealiseerde beeld van de individuele kunstenaar die zich richt op het markt- en galeriemodel maakt dan plaats voor nieuwe kennis over het kunstenaarscollectief waarbinnen de zelfredzaamheid van een kunstenaar primeert.

Op deze manier sluit de Academie zich aan op de manier waarop het hoger (kunst)onderwijs een antwoord wil bieden op de uitdagingen gesteld door een wereld die zich kenmerkt door een voordien niet eerder geziene dynamiek, een vloeibare moderniteit.