Inschrijven opleiding | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

Zang
Muziek

De bacheloropleiding Muziek is enkel toegankelijk mits het voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden en het slagen voor de artistieke toelatingsproef. Volg het stappenplan zoals hieronder vermeld. 

 

STAP 1. Controleer de diploma- en taalvoorwaarden

 • Diplomavoorwaarden

  Voor kandidaten uit België

  Wil je inschrijven voor een professionele of academische bacheloropleiding, dan moet je in het bezit zijn van:

  • een diploma secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025, of
  • een diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025, of
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
  • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs, of
  • een diploma van bachelor of master, of
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

  Voor kandidaten uit Nederland

  • Een VWO diploma
  • Een HBO-propedeuse

  Voor kandidaten uit andere landen

  Je vindt nog meer informatie over de algemene toelatingsvoorwaarden op de website van AP Hogeschool.

  Geen diploma Secundair Onderwijs?

  Jonge veelbelovende musici die het eindniveau van het Deeltijds Kunstonderwijs hebben bereikt, maar nog geen secundair schooldiploma hebben ('Jong Talent'), kunnen worden ingeschreven aan het conservatorium met afwijkende toelatingsvoorwaarden. Gedurende hun conservatoriumopleiding kunnen ze hun reguliere dagelijkse schoolprogramma voortzetten, of ze kunnen hun secundair onderwijsdiploma behalen via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Om de haalbaarheid van dit project te beoordelen, wordt altijd een persoonlijk gesprek ingepland met deze kandidaten en hun ouders.

  Hieronder vind je meer informatie over hoe je een studie aan het conservatorium kunt combineren met het behalen van een secundair schooldiploma, evenals de mogelijkheid om het studieoriëntatiedossier te downloaden.

  Als je geïnteresseerd bent in dit proces, kun je dat aangeven via inschrijven@ap.be.

 • Taalvoorwaarden

  Voor de bachelor-, master- en postgraduaatsopleidingen Muziek zijn er geen officiële taaleisen.

  Voor een efficiënte dagelijkse communicatie en kwalitatief hoogstaande schriftelijke opdrachten wordt een B2-kennis van het Nederlands of Engels aangeraden.

  Er zijn verschillende organisaties die taallessen aanbieden:

  • LINGUAPOLIS: biedt cursussen Nederlands en andere talen aan. Een taalcertificaat Linguapolis is een toekenning van studiepunten die gevalideerd kunnen worden door het RCA.
  • ATLAS- Huis van het Nederlands: biedt Nederlands voor buitenlanders.
  • Elk Centrum voor volwassenenonderwijs dat taalcursussen aanbiedt.
  • Ook binnen AP zijn er mogelijkheden. Meer informatie vind je via taalpunt@ap.be of bij petra.vangeel@ap.be. 

  Voor de educatieve master in Muziek en Podiumkunsten is een B2 taalvaardigheid verplicht.

 

STAP 2. Neem deel aan de toelatingsproef

 

STAP 3 tot 7. Na het slagen voor de artistieke toelatingsproef

Bijkomende nuttige info

 • Studiegeld en opleidingsgebonden kosten

  Het reglement m.b.t. studiegelden en opleidingsgebonden kosten is vinden op de reglementen pagina op de algemene AP-website. Je kan in de 'Excel berekening studiegelden' hieronder ook eenvoudig uitrekenen hoeveel je exact dient te betalen.

  In de loop van de maand september of oktober krijg je een factuur voor het betalen van het studiegeld en de opleidinsgebonden kosten berekend op basis van de getekende toetredingsovereenkomst met het juiste aantal opgenomen studiepunten. De factuur wordt verstuurd naar je AP-mail.

  Studiegeld 2024-2025:

  Type student Vast gedeelte Variabel / studiepunt
  Diploma en/ of credit contract Niet-beurs € 288 € 13,80
  Diploma en/ of credit contract Bijna beurs € 288 € 5,00
  Diploma en/ of credit contract Beurs € 131,50 € 0,00
  Examencontract € 131,50 € 5,00
  Buiten EER Diploma en/ of credit contract € 904,90 € 123,50
  Buiten EER Examencontract € 262,90 € 10,00

  Voorbeeld:
  Een student die inschrijft voor de opleiding Muziek betaalt voor 60 studiepunten onder diplomacontract, niet beurs  1.182,00 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €  288,00 (vast) + €  828,00 (variabel) + € 66,00 (opleidingsgebonden kosten).
  Een student van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) betaalt in dit geval  8.380,90 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €  904,90 (vast) + €  7.410,00 (variabel) + € 66,00 (opleidingsgebonden kosten).

  Het verhoogde studiegeld voor buitenlandse studenten geldt niet voor burgers van buiten de EER in bepaalde specifieke omstandigheden zoals beschreven in het reglement. Zwitserse staatsburgers maken deel uit van de Europese Vrijhandelsassociatie en kunnen een E-card krijgen en hetzelfde studiegeld betalen als EER-burgers. 

  Studenten met de Britse nationaliteit die een inschrijving in academiejaar 2020-2021 aan AP Hogeschool hadden, blijven vallen onder het gewone studiegeld voor de afwerking van de begonnen studie waarvoor ze in academiejaar 2020-2021 waren ingeschreven.

  Opleidingsgebonden kosten 2024-2025:

  Studenten van de bachelor en master Dans, Drama en Muziek en de geïntegreerde Educatieve Master Muziek- en Podiumkunsten die inschrijven voor 27 of meer studiepunten betalen 66,00 euro. Studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen betalen 36,00 euro.

  Studenten van het verkorte programma van de educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten, het verkorte programma van de educatieve bachelor Secundair onderwijs leraar Dans, Drama en Muziek en de Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans betalen 36,00 euro. Het aantal opgenomen studiepunten speelt geen rol.

  Er worden hier bovenop ook extra kosten aangerekend voor het bijwonen van voorstellingen en concerten voor bepaalde opleidingen of opleidingsonderdelen.  Deze extra kosten worden apart gefactureerd in mei 2025 op basis van de reële onkosten. 

  • Studenten die inschrijven voor het opleidingsonderdeel Muziekgeschiedenis 1 en 2, Kunstkritiek en Kunstkritiek (woordkunst)  betalen maximaal 50,00 euro extra voor tickets voor concerten of voorstellingen.
  • Studenten die inschrijven voor de Bachelor Dans betalen maximum 80,00 euro extra voor tickets voor voorstellingen.

   

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit voor een initiële bachelor- en masteropleiding onder diplomacontract of creditcontract. De Vlaamse overheid heeft als doel om met het leerkrediet studenten aan te moedigen om weloverwogen studiekeuzes te maken en een succesvolle studieloopbaan te volgen.

  Principe

  Bij je eerste inschrijving aan een Vlaamse hogeschool of universiteit ontvang je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk vak waarvoor je je inschrijft, worden studiepunten uit dit leerkrediet gehaald.

  Als je slaagt voor een vak, worden de studiepunten weer bij je leerkrediet opgeteld. Als je niet slaagt, raak je die punten kwijt. Zodra je geen studiepunten meer over hebt, kun je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Dit betekent dat je niet zomaar van studie kunt veranderen zonder examens te halen.

  Je kunt altijd de status van je leerkrediet controleren op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld

  Als je je inschrijft voor een vak van 6 studiepunten, worden er 6 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Als je minstens 10/20 behaalt voor dit vak tijdens de examens, worden de 6 studiepunten weer aan je leerkrediet toegevoegd.

  Bonus

  De eerste 60 studiepunten die je behaalt binnen het hoger onderwijs worden dubbel teruggegeven. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één academiejaar, één opleiding of één instelling behaald te worden.

  Voor wie?

  Het leerkrediet geldt voor iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het leerkrediet is niet van toepassing bij een examencontract, een graduaatsopleiding, een educatieve bacheloropleiding als de student al een bachelordiploma heeft, het behalen van een bewijs van bekwaamheid of vrijstellingen, een schakel- of voorbereidingsprogramma, een postgraduaatsopleiding, een educatieve masteropleiding als de student al een masterdiploma heeft, en een uitdovend programma van een specifieke lerarenopleiding.

  Doelstelling

  Het leerkrediet heeft als doel om studenten aan te moedigen weloverwogen studiekeuzes te maken en hen op tijd aan te zetten tot het overwegen van een eventuele verandering van studierichting.

  Foute keuze gemaakt?

  Loopt je studie niet zoals gehoopt of merk je dat je studiekeuze niet de juiste was? Dan is het raadzaam om een afspraak te maken met je studiebegeleider. Je kunt dan besluiten om je uit te schrijven of een andere opleiding te kiezen, om onnodig verlies van studiepunten van je leerkrediet te voorkomen. Hoe sneller je deze beslissing neemt, hoe groter de kans is dat je je studiepunten kunt behouden.

  Al een masterdiploma behaald?

  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt je individuele leerkrediet met 140 studiepunten verminderd. Als je nog een positief saldo hebt, kun je het resterende leerkrediet opnieuw gebruiken voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van je resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kun je het eenmalig weer opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar volgend op het jaar waarin je je masterdiploma hebt behaald, worden jaarlijks 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement, artikel 8.1, en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

   

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Het conservatorium biedt ook enkele interne beurzen (tussen de 1500 en 3000 euro per geselecteerde student) aan reguliere studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen: de Soroptimisten beurs, de Oranje beurs en de Bolster beurs. Jaarlijks wordt hier een interne oproep voor gedaan. 

  Verder zijn er ook externe ondersteunende initiatieven zoals:

  Dit is slechts een greep uit het aanbod. KCA medewerkers posten geregeld kansen voor ondersteuning voor projecten, workshops, wedstrijden en residencies op de studentenplatformen Intranet en DigitAP.

  Voor inkomende masterstudenten uit het buitenland is er ook de Mastermind beurs (lees goed de voorwaarden). 

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kun je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, ADHD, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Petra Vangeel (studentenbegeleiding@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en jaarkalender

  Het onderwijs- en examenreglement , het ICT reglement en bibliotheekreglement kan je terugvinden onder reglementen op de algemene AP website. Je vindt daar ook de specifieke jaarkalender van het Conservatorium.

De masteropleiding Muziek en de educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten afstudeerrichtingen Muziek zijn enkel toegankelijk mits het voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden en het slagen voor de oriënterende artistieke toelatingsproef. Volg het stappenplan zoals hieronder vermeld. Het is mogelijk dat de toelatingscommissie oordeelt dat je voorgaande programma's niet voldoende overeenkomen met de academische Bachelor-opleiding in Antwerpen. In dat geval zullen er extra vakken worden opgelegd.

STAP 1. Controleer de diploma- en taalvoorwaarden

 • Diplomavoorwaarden

  Volgende diploma's geven toegang tot een masteropleiding Muziek:

  • een diploma academische bachelor Muziek, afstudeerrichting Instrument/zang geeft toegang tot de masteropleiding Muziek afstudeerrichting Instrument/zang met een corresponderend instrument, of tot de geïntegreerde educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten afstudeerrichting Muziek – optie Instrument/zang met een corresponderend instrument;
  • een diploma academische bachelor Muziek, afstudeerrichting Instrument/zang of Compositie, geeft toegang tot de masteropleiding Muziek afstudeerrichting Directie. De geïntegreerde educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten afstudeerrichting Directie is enkel toegankelijk na het behalen van een bachelordiploma Directie of een masterdiploma Muziek afstudeerrichting Instrument/zang of afstudeerrichting Compositie;
  • een diploma academische bachelor Muziek, afstudeerrichting Compositie of afstudeerrichting Muziektheorie/schriftuur – optie Compositie geeft toegang tot de masteropleiding Muziek, afstudeerrichting Compositie, of tot de geïntegreerde educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten afstudeerrichting Muziek – optie Compositie;
  • een diploma academische bachelor Muziek, afstudeerrichting Jazz of Jazz/lichte muziek geeft toegang tot de masteropleiding Muziek, afstudeerrichting Jazz of tot de educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten afstudeerrichting Muziek – optie Jazz.

  Volgende diploma's geven toegang tot een masteropleiding Muziek met bijkomende voorwaarden:

  • een diploma academische bachelor Muziek met een welbepaalde afstudeerrichting geeft toegang tot de masteropleiding Muziek met een andere afstudeerrichting dan hierboven vermeld voor wat betreft de rechtstreekse toegang en tot de geïntegreerde educatieve masteropleiding Muziek en podiumkunsten met een optie die verschilt van de afstudeerrichting van het bachelordiploma na screening van de begincompetenties op basis van volgende criteria: studieomvang, studiepunten, leerinhouden en eindcompetenties van de betrokken bacheloropleiding en mits het volgen van een geïndividualiseerd voorbereidingsprogramma;
  • Een professioneel bachelordiploma Muziek, mits het slagen voor een schakelprogramma.

  Toelating op basis van een buitenlands diploma of getuigschrift tot een masteropleiding

  De toelatingscommissie kan een kandidaat-student toelaten die een buitenlands diploma of getuigschrift heeft behaald, waarvoor een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst ontbreekt die het al dan niet als gelijkwaardig erkent met de diplomavoorwaarden van de desbetreffende opleiding, voor zover de toelatingscommissie het behaalde diploma en het specifieke opleidingsprofiel van de student van voldoende niveau acht en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van het betreffende diploma is voldaan. Ben je in dat geval, dan dien je daartoe een aanvraag in bij de toelatingscommissie (art. 6.1 t.e.m. art. 6.3 van het onderwijsreglement). Je dient deze aanvraag in bij het Student Center via toelating@ap.be ten laatste op 15 oktober van het academiejaar waarin je wenst in te schrijven

 • Taalvoorwaarden

  Voor de bachelor-, master- en postgraduaatsopleidingen Muziek zijn er geen officiële taaleisen.

  Voor een efficiënte dagelijkse communicatie en kwalitatief hoogstaande schriftelijke opdrachten wordt een B2-kennis van het Nederlands of Engels aangeraden.

  Er zijn verschillende organisaties die taallessen aanbieden:

  • LINGUAPOLIS: biedt cursussen Nederlands en andere talen aan. Een taalcertificaat Linguapolis is een toekenning van studiepunten die gevalideerd kunnen worden door het RCA.
  • ATLAS- Huis van het Nederlands: biedt Nederlands voor buitenlanders.
  • Elk Centrum voor volwassenenonderwijs dat taalcursussen aanbiedt.
  • Ook binnen AP zijn er mogelijkheden. Meer informatie vind je via taalpunt@ap.be of bij petra.vangeel@ap.be. 

  Voor de educatieve master in Muziek en Podiumkunsten is een B2 taalvaardigheid verplicht.

 

STAP 2. Neem deel aan de toelatingsproef

 

STAP 3 tot 7. Na het slagen voor de artistieke toelatingsproef

Bijkomende nuttige info

 • Studiegeld en opleidingsgebonden kosten

  Het reglement m.b.t. studiegelden en opleidingsgebonden kosten is vinden op de reglementen pagina op de algemene AP-website. Je kan in de 'Excel berekening studiegelden' hieronder ook eenvoudig uitrekenen hoeveel je exact dient te betalen.

  In de loop van de maand september of oktober krijg je een factuur voor het betalen van het studiegeld en de opleidinsgebonden kosten berekend op basis van de getekende toetredingsovereenkomst met het juiste aantal opgenomen studiepunten. De factuur wordt verstuurd naar je AP-mail.

  Studiegeld 2024-2025:

  Type student Vast gedeelte Variabel / studiepunt
  Diploma en/ of credit contract Niet-beurs € 288 € 13,80
  Diploma en/ of credit contract Bijna beurs € 288 € 5,00
  Diploma en/ of credit contract Beurs € 131,50 € 0,00
  Examencontract € 131,50 € 5,00
  Buiten EER Diploma en/ of credit contract € 904,90 € 123,50
  Buiten EER Examencontract € 262,90 € 10,00

  Voorbeeld:
  Een student die inschrijft voor de opleiding Muziek betaalt voor 60 studiepunten onder diplomacontract, niet beurs  1.182,00 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €  288,00 (vast) + €  828,00 (variabel) + € 66,00 (opleidingsgebonden kosten).
  Een student van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) betaalt in dit geval  8.380,90 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: €  904,90 (vast) + €  7.410,00 (variabel) + € 66,00 (opleidingsgebonden kosten).

  Het verhoogde studiegeld voor buitenlandse studenten geldt niet voor burgers van buiten de EER in bepaalde specifieke omstandigheden zoals beschreven in het reglement. Zwitserse staatsburgers maken deel uit van de Europese Vrijhandelsassociatie en kunnen een E-card krijgen en hetzelfde studiegeld betalen als EER-burgers. 

  Studenten met de Britse nationaliteit die een inschrijving in academiejaar 2020-2021 aan AP Hogeschool hadden, blijven vallen onder het gewone studiegeld voor de afwerking van de begonnen studie waarvoor ze in academiejaar 2020-2021 waren ingeschreven.

  Opleidingsgebonden kosten 2024-2025:

  Studenten van de bachelor en master Dans, Drama en Muziek en de geïntegreerde Educatieve Master Muziek- en Podiumkunsten die inschrijven voor 27 of meer studiepunten betalen 66,00 euro. Studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen betalen 36,00 euro.

  Studenten van het verkorte programma van de educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten, het verkorte programma van de educatieve bachelor Secundair onderwijs leraar Dans, Drama en Muziek en de Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans betalen 36,00 euro. Het aantal opgenomen studiepunten speelt geen rol.

  Er worden hier bovenop ook extra kosten aangerekend voor het bijwonen van voorstellingen en concerten voor bepaalde opleidingen of opleidingsonderdelen.  Deze extra kosten worden apart gefactureerd in mei 2025 op basis van de reële onkosten. 

  • Studenten die inschrijven voor het opleidingsonderdeel Muziekgeschiedenis 1 en 2, Kunstkritiek en Kunstkritiek (woordkunst)  betalen maximaal 50,00 euro extra voor tickets voor concerten of voorstellingen.
  • Studenten die inschrijven voor de Bachelor Dans betalen maximum 80,00 euro extra voor tickets voor voorstellingen.

   

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit voor een initiële bachelor- en masteropleiding onder diplomacontract of creditcontract. De Vlaamse overheid heeft als doel om met het leerkrediet studenten aan te moedigen om weloverwogen studiekeuzes te maken en een succesvolle studieloopbaan te volgen.

  Principe

  Bij je eerste inschrijving aan een Vlaamse hogeschool of universiteit ontvang je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk vak waarvoor je je inschrijft, worden studiepunten uit dit leerkrediet gehaald.

  Als je slaagt voor een vak, worden de studiepunten weer bij je leerkrediet opgeteld. Als je niet slaagt, raak je die punten kwijt. Zodra je geen studiepunten meer over hebt, kun je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Dit betekent dat je niet zomaar van studie kunt veranderen zonder examens te halen.

  Je kunt altijd de status van je leerkrediet controleren op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld

  Als je je inschrijft voor een vak van 6 studiepunten, worden er 6 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Als je minstens 10/20 behaalt voor dit vak tijdens de examens, worden de 6 studiepunten weer aan je leerkrediet toegevoegd.

  Bonus

  De eerste 60 studiepunten die je behaalt binnen het hoger onderwijs worden dubbel teruggegeven. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één academiejaar, één opleiding of één instelling behaald te worden.

  Voor wie?

  Het leerkrediet geldt voor iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het leerkrediet is niet van toepassing bij een examencontract, een graduaatsopleiding, een educatieve bacheloropleiding als de student al een bachelordiploma heeft, het behalen van een bewijs van bekwaamheid of vrijstellingen, een schakel- of voorbereidingsprogramma, een postgraduaatsopleiding, een educatieve masteropleiding als de student al een masterdiploma heeft, en een uitdovend programma van een specifieke lerarenopleiding.

  Doelstelling

  Het leerkrediet heeft als doel om studenten aan te moedigen weloverwogen studiekeuzes te maken en hen op tijd aan te zetten tot het overwegen van een eventuele verandering van studierichting.

  Foute keuze gemaakt?

  Loopt je studie niet zoals gehoopt of merk je dat je studiekeuze niet de juiste was? Dan is het raadzaam om een afspraak te maken met je studiebegeleider. Je kunt dan besluiten om je uit te schrijven of een andere opleiding te kiezen, om onnodig verlies van studiepunten van je leerkrediet te voorkomen. Hoe sneller je deze beslissing neemt, hoe groter de kans is dat je je studiepunten kunt behouden.

  Al een masterdiploma behaald?

  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt je individuele leerkrediet met 140 studiepunten verminderd. Als je nog een positief saldo hebt, kun je het resterende leerkrediet opnieuw gebruiken voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van je resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kun je het eenmalig weer opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar volgend op het jaar waarin je je masterdiploma hebt behaald, worden jaarlijks 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement, artikel 8.1, en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

   

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Het conservatorium biedt ook enkele interne beurzen (tussen de 1500 en 3000 euro per geselecteerde student) aan reguliere studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen: de Soroptimisten beurs, de Oranje beurs en de Bolster beurs. Jaarlijks wordt hier een interne oproep voor gedaan. 

  Verder zijn er ook externe ondersteunende initiatieven zoals:

  Dit is slechts een greep uit het aanbod. KCA medewerkers posten geregeld kansen voor ondersteuning voor projecten, workshops, wedstrijden en residencies op de studentenplatformen Intranet en DigitAP.

  Voor inkomende masterstudenten uit het buitenland is er ook de Mastermind beurs (lees goed de voorwaarden). 

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kun je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, ADHD, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Petra Vangeel (studentenbegeleiding@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en jaarkalender

  Het onderwijs- en examenreglement , het ICT reglement en bibliotheekreglement kan je terugvinden onder reglementen op de algemene AP website. Je vindt daar ook de specifieke jaarkalender van het Conservatorium.

De postgraduaatsopleidingen Muziek zijn enkel toegankelijk mits het voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden en het slagen voor de oriënterende artistieke toelatingsproef. Volg het stappenplan zoals hieronder vermeld.

STAP 1. Controleer de diploma- en taalvoorwaarden

 • Diplomavoorwaarden

  Je hebt een bachelor- of masterdiploma in de Muziek of gelijkwaardig. 

 • Taalvoorwaarden

  Voor de bachelor-, master- en postgraduaatsopleidingen Muziek zijn er geen officiële taaleisen.

  Voor een efficiënte dagelijkse communicatie en kwalitatief hoogstaande schriftelijke opdrachten wordt een B2-kennis van het Nederlands of Engels aangeraden.

  Er zijn verschillende organisaties die taallessen aanbieden:

  • LINGUAPOLIS: biedt cursussen Nederlands en andere talen aan. Een taalcertificaat Linguapolis is een toekenning van studiepunten die gevalideerd kunnen worden door het RCA.
  • ATLAS- Huis van het Nederlands: biedt Nederlands voor buitenlanders.
  • Elk Centrum voor volwassenenonderwijs dat taalcursussen aanbiedt.
  • Ook binnen AP zijn er mogelijkheden. Meer informatie vind je via taalpunt@ap.be of bij petra.vangeel@ap.be. 

  Voor de educatieve master in Muziek en Podiumkunsten is een B2 taalvaardigheid verplicht.

 

STAP 2. Neem deel aan de toelatingsproef

De data en informatie over de artistieke toelatingsproef postgraduaten in de Muziek vind je onder de respectievelijke vakgroepen.

Muziek Klassiek:

Muziek Jazz:

 • Jazz basgitaar, contrabas, drums, fluit, gitaar, klarinet, piano, saxofoon, trompet, viool, zang (andere instrumenten zijn mogelijk op aanvraag).

 

STAP 3 tot 7. Na het slagen voor de artistieke toelatingsproef

Bijkomende nuttige info

 • Studiegelden postgraduaten

  In de loop van de maand september of oktober krijg je een factuur voor het betalen van het studiegeld en de opleidingsgebonden kosten berekend op basis van de getekende toetredingsovereenkomst met het juiste aantal opgenomen studiepunten. De factuur wordt verstuurd naar je AP-mail. Voor een postgraduaat is er geen studietoelage mogelijk noch financiële ondersteuning door de sociale dienst. Het studiegeld kan ook niet in schijven betaald worden.

  Studiegeld 2023-2024

  Voltijdse trajecten 60 SP

  • Postgraduaat Muziek - kamermuziek
  • Postgraduaat Muziek - compositie
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: instrument
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
  • Postgraduaat Muziek - orkestinstrument
  • Postgraduaat Muziek - jazz

  Inschrijving voor 30 - 60 studiepunten: 4 200 euro
  Inschrijving voor 3 tot 10 studiepunten: 700 euro
  Inschrijving voor bijkomende studiepunten binnen dezelfde opleiding: 70 euro per studiepunt

  Deeltijdse trajecten 30 SP

  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 1 -2 (programma over 2 jaar)
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 4 -5 (programma over 2 jaar)
  • Educatief postgraduaat - Sound Cradle (programma over 2 jaar)

   

  • Inschrijving voor 30 studiepunten: 2 100 euro
   Inschrijving voor 3 tot 10 studiepunten: 700 euro
   Inschrijving voor bijkomende studiepunten: 70 euro per studiepunt

   Eenjarige opleiding 30 SP
  • Postgraduaat - Drama als leermiddel

  Inschrijving voor 30 studiepunten: 2 100 euro
  Inschrijving voor 3 tot 10 studiepunten: 700 euro
  Inschrijving voor bijkomende studiepunten binnen dezelfde opleiding: 70 euro per studiepunt.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Het conservatorium biedt ook enkele interne beurzen (tussen de 1500 en 3000 euro per geselecteerde student) aan reguliere studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen: de Soroptimisten beurs, de Oranje beurs en de Bolster beurs. Jaarlijks wordt hier een interne oproep voor gedaan. 

  Verder zijn er ook externe ondersteunende initiatieven zoals:

  Dit is slechts een greep uit het aanbod. KCA medewerkers posten geregeld kansen voor ondersteuning voor projecten, workshops, wedstrijden en residencies op de studentenplatformen Intranet en DigitAP.

  Voor inkomende masterstudenten uit het buitenland is er ook de Mastermind beurs (lees goed de voorwaarden). 

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kun je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, ADHD, een motorische, visuele of auditieve handicap ...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Petra Vangeel (studentenbegeleiding@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en jaarkalender

  Het onderwijs- en examenreglement , het ICT reglement en bibliotheekreglement kan je terugvinden onder reglementen op de algemene AP website. Je vindt daar ook de specifieke jaarkalender van het Conservatorium.

De internationale scène is dagdagelijks ingebed in je muziekopleiding op de Kunstcampus deSingel. Concerten en voorstellingen van internationale grootmeesters sluiten naadloos aan op je lesdag. De brug met het werkveld is nooit ver weg: samenwerkingsprojecten met professionele organisaties, stages bij de beste ensembles, orkesten of koren, coachings door ervaren (inter)nationale artiesten, repetities en masterclasses met gerenommeerde musici en diverse keuzeprojecten maken je vertrouwd met het professionele muzikantenleven op internationaal niveau. "Internationalisation at home" wordt hier dagdagelijks in de praktijk gezet.

Wij stimuleren en ondersteunen onze studenten ook om te appliqueren voor internationale uitwisselingsbeurzen zoals Erasmus+. De medewerker internationalisering helpt uitgaande studenten met het voorbereiden en opvolgen van hun aanvraag. 

Uiteraard zijn ook inkomende uitwisselingsstudenten van harte welkom aan het KCA. Wij bieden inkomende studenten dezelfde ondersteuning en kwalitatief onderwijs als onze reguliere studenten.

ERASMUS

Hieronder volgt de werkwijze om je kandidaat te stellen voor een Erasmus uitwisseling. Indien er iets niet duidelijk is contacteer dan gerust onze internationale coördinator via international.kca@ap.be

Applicatie procedure inkomende Erasmus+

1 Contacteer je Erasmus coördinator van je thuisinstelling en vraag een aanbevelingsbrief aan je hoofdvakdocent / coördinator.

2 Neem op voorhand contact op met de docent of coördinator van het KCA waarbij je graag les wil komen volgen. Dit kan steeds door hen te mailen op (voornaam).(naam)@ap.be 

3 Verzamel de volgende documentatie:

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Aanbevelingsbrief van je huidige hoofdvakdocent
 • Motivatiebrief
 • Transcript of Records (officieel overzichtsdocument van je behaalde credits met scores van je thuisinstelling)
 • Media bestand(en): actieve weblink(s) naar een online platform (YouTube, Vimeo, soundcloud, etc.) waar we jouw media/(video)opnames kunnen afspelen. Compositie kandidaten wordt gevraagd minstens drie (liever vier) scores van eigen werken te uploaden tezamen met opnames van de werken. Erasmus kandidaten moeten niet deelnemen aan een live auditie, opnames volstaan.  

4 De officiële deadline om te appliqueren zowel voor een heel academiejaar als voor het eerste of tweede semester valt op 1 mei. De resultaten worden ten laatste rond 1 juli bekend gemaakt.

 • Alle applicaties worden ingediend via ons online portaal Mobility Online vanaf 5 maart tot 1 mei.
 • De ERASMUS CODE van het KCA is B ANTWERP 62
 • Je kan ook een voorstel doen voor je programma of de vakken die je wenst te volgen. Je kan het standaard programma en de namen van de vakken vinden op de respectievelijke vakgroep-pagina's onder de tab "Programma". 
 • Je zal gevraagd worden om de bovenstaande documenten te uploaden. Zonder deze documenten is je applicatie niet volledig

Bij vragen mail naar international.kca@ap.be.

Master Mind

Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Masterstudie in Vlaanderen kunnen ook een aanvraag indienen voor de Master Minds beurs. Alle informatie hierover via deze link.

Verblijf

(voor uitwisselings- en buitenlandse studenten)

Registratie
Na aankomst melden studenten zich aan het secretariaat voor registratie. Studenten die langer dan drie maanden blijven dienen zich ook te registreren als inwoners van Antwerpen. Het studentensecretariaat zal hen hierbij begeleiden. Om de registratie op te starten dienen de studenten het volgende mee te nemen:

 • Indien Erasmus student een bewijs van je thuisinstelling dat je Erasmus student bent.
 • Geldende reisdocumenten: 
  Studenten van EU lidstaten: een geldige identiteitskaart
  Studenten van buiten de EU zone: paspoort en verblijfsvergunning of visa (Visum 'type D' of een studenten visum: deze dien je aan te vragen via de Belgische ambassade of belgisch consulaat in je thuisland. Doe dit geruime tijd op voorhand voor je vertrek want dit kan enkele maanden duren.)
 • Bewijs van gezondheidsverzekering

Na registratie zal je een studentenkaart van AP Hogeschool ontvangen. Met deze kaart kan je printen, boeken ontlenen in de bib, ...

Kosten
Erasmus studenten moeten geen bijkomend inschrijvingsgeld betalen. Voor buitenlandse studenten gelden de reguliere inschrijvingskosten.

Verblijf op kot
Uitwisselings- en buitenlandse studenten moeten hun eigen kot of woning zoeken. Gecontroleerde koten kan je vinden via:
www.studentkotweb.be

Studenten jobs
Studenten jobs kan je vinden via:
www.studentjobweb.be

Infomails

Blijf je graag op de hoogte van de data van infomomenten, toelatingsproeven en nieuws over de opleiding? Schrijf je dan hier in voor de infomail.

Vooropleidingen

Om kandidaat-studenten beter voor te bereiden op de artistieke toelatingsproeven en de slaagkansen in het hoger muziekonderwijs te vergroten organiseren we stages en werkt de opleiding nauw samen met vooropleidingen via specifieke projecten.

Muziekstages

In de paas- en in de zomervakantie worden muziekstages georganiseerd waarbij Conservatoriumdocenten vijf dagen lang een 40-tal jonge talenten lesgeven en coachen, al dan niet ter voorbereiding op een toelatingsproef. Alle informatie over de muziekstages kun je nalezen in de kalender van april (paasstage) en augustus (zomerstage).

Jong Talent

Jonge beloftevolle musici die nog geen diploma secundair onderwijs behaalden, maar die het artistiek eindniveau van het Deeltijds Kunstonderwijs al bereikt hebben, kunnen mits afwijkende toelatingsvoorwaarden ingeschreven worden aan het conservatorium. Terwijl ze de bacheloropleiding starten, werken ze hun secundair onderwijs af.

Jong Conservatorium

Een samenwerkingsverband tussen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, de!Kunsthumaniora Antwerpen en enkele academies voor Muziek, Woord en Dans, resulteert in een uitdagend voorbereidingsprogramma, bestaande uit kamermuziek, ensemblespel en voortgezette muziektheorie complementair aan de vorming in het Deeltijds Kunstonderwijs. Daarnaast biedt Jong Conservatorium actieve masterclasses instrument/zang en improvisatie door docenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, gastprofessoren, en specialisten uit het Kunstonderwijs aan, alsook lecture recitals en workshops door internationale experts.

Meer over Jong Conservatorium.

Actieve kennismaking

Een actieve kennismaking met het docententeam van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de opleiding is ook mogelijk.

Open House

Elk voorjaar zet het Koninklijk Conservatorium zijn deuren wijd open voor kandidaat-studenten, geïnteresseerd publiek en trouwe volgelingen. Je bent van harte welkom voor concerten, voorstellingen, openbare lessen en repetities.

Laat je persoonlijk informeren over hoe je tot het Conservatorium wordt toegelaten en wat wij kunnen doen voor jouw ambities en professionele toekomst.

 

Kennismakingsles

Als kandidaatsstudent Muziek kun je kennismaken met de verschillende hoofdvakdocenten, met het oog op deelname aan de toelatingsproef. Daarbij kan je enkele lessen van conservatoriumstudenten bijwonen, voorspelen of desgevallend een individuele les afspreken. Om een kennismakingsles aan te vragen stuur je een mail aan de vakgroepvoorzitter:

Concerten

Wil je kennismaken met onze opleidingen, docenten en studenten, dan kan dat tijdens een van de vele concerten. Via de kalender blijf je op de hoogte van onze agenda.

SID-in

Je kunt het Koninklijk Conservatorium Antwerpen ook terugvinden op de SID-in beurzen in januari en februari. Je vindt de planning op www.onderwijs.vlaanderen.be.

Sociale media

Je kunt het Conservatorium ook volgen via Facebook en Instagram of je kunt je inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief