Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Educatieve Master Beeldende Kunsten
  • Programma

Programma

Tijdens het academiejaar 2019-2020 werd de SLO een Educatieve Master in de Beeldende Kunsten. 

Het programma is zo opgesteld dat ze maximaal kan afstemmen op de individuele situatie van de student. 

Het programma bestaat uit 60 studiepunten, verspreid over twee academiejaren. 

Deze spreiding in de tijd bevordert de diepgang van het leerproces omdat je meer rijpingstijd krijgt om de informatie te doorgronden, te verwerken en toe te passen in de praktijk.

Theoretische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen vullen elkaar organisch aan. De theorievakken worden praktijkgericht gegeven door steeds de link te leggen met het werkveld. De lessen worden interactief gegeven door te werken met de input van de studenten. 

De kennismaking met de praktijk gebeurt
geleidelijk, zodat de ‘praktijkschok’ vermeden 
wordt. Je doet praktijkervaring op met verschillende leeftijdscategorieën en in diverse onderwijsvormen en de kunsteducatieve sector. Zo wordt er een uitgebreid netwerk opgebouwd met persoonlijke professionele contacten.

In het eerste jaar van het opleidingstraject ligt de nadruk meer op het verwerven van de algemene, vakdidactische, pedagogische en communicatieve competenties en het toepassen daarvan op de leeftijdscategorie van 6-tot 12-jarigen. De theorielessen worden aangeboden met een praktijkgerichte doelstelling. Concrete casussen en praktijkvoorbeelden worden uitgebreid besproken en de theoretische concepten worden meteen naar de praktijk vertaald. Alle lessen worden gebouwd rond de stages.

Deze opbouw moet ervoor zorgen dat je goed voorbereid bent en de stages met zelfvertrouwen kan aanvangen.

Al vanaf het eerste semester van het eerste jaar, lopen de studenten stages bij kinderen tussen 6-12 jaar. Hierdoor kan je vanaf het begin de theorie koppelen aan de praktijk en de methoden uittesten. In deze eerste fase worden de studenten intensief begeleid, zodat ze de beginsituatie van de doelgroep correct leren inschatten.

Naast de stage binnen het reguliere onderwijs (basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs), bieden we een stage in de kunsteducatieve sector aan (in een museum als gids of educatief medewerker of in een organisatie als Rasa, Piazza del Arte, MHKA...)

Het tweede jaar is een verdiepend jaar waarin de studenten in contact komen met nieuwe doelgroepen (jongeren en volwassenen), hun visie op kunsteducatie scherper zetten en zich verbreden in het werkveld door stage te lopen in de derde, vierde en/of specialisatiegraad van het DKO en/of het secundair (kunst)onderwijs en het hoger (kunst)onderwijs. De studenten worden verwacht in dit jaar zelfstandiger te werken en meer te leren via zelfstudie en ervaring vanuit de stages.

De opleiding wordt afgesloten met een masterproef  van 9 studiepunten die met name de integratie van alle competenties toetst.

De masterproef bestaat uit een artistiek pedagogisch onderzoek (APO) dat in een collectief van 4 à 5 studenten wordt uitgevoerd in samenwerking met het brede werkveld waarbij men hoofdzakelijk uitgaat van praktijkstudie, design-based principes, sociaal leren en actie onderzoek. Hier wordt je al vanaf het eerste jaar in begeleid.

Alle examens bestaan voornamelijk uit opdrachten die doorheen het semester gemaakt worden en vaak ook tijdens de les. De opdrachten staan altijd in relatie tot de taken van een leraar en/of kunsteducatieve medewerker. We proberen ook meer en meer in te zetten op mondelinge opdrachten, omdat je als leraar vooral moet spreken voor een groep.