Algemene culturele vorming klassiek - Muziek | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Muziek
  • Algemene culturele vorming klassiek

Algemene culturele vorming klassiek

Onderstaande informatie is voor de Klassieke muziek opleiding. Voor Jazz kan u terecht op de pagina over het Jazz programma.

In de Vademecums vind je praktische en inhoudelijke informatie over deze specifieke cursussen.

Om een succesvolle professionele carrière in het (inter)nationale professionele werkveld uit te bouwen is het voor een muzikant niet voldoende om enkel op artistiek vlak uit te blinken. Een brede kennisbasis, inzicht in het ruime culturele veld, een kritische, toekomstgerichte, onderzoekende houding en creatief ondernemerschap zijn ook onontbeerlijke competenties. De vakgroep Algemene Culturele Vorming spitst zich toe op het ontwikkelen van deze vaardigheden en legt daarbij steeds de link tussen het artistieke métier en de professionele muziekwereld. De vakgroep Algemene Culturele Vorming omvat de opleidingsonderdelen Muziekgeschiedenis, Culturele Stromingen, Research, Artist in Society, Ondernemerschap en Kunstfilosofie.

Je wordt uitgedaagd om vanuit micro- en macroperspectief te kijken naar je individuele profiel en naar de muziekwereld rondom, en je leert beide te situeren binnen de (westerse) geschiedenis, de maatschappij en het culturele erfgoed. Bovendien krijg je de noodzakelijke tools en praktische kennis aangeleerd om je na je opleiding professioneel te positioneren en organiseren. Reflectie en onderzoek vormen gedurende de hele bachelor-masteropleiding een substantieel onderdeel van het pakket. Elk nieuwverworven inzicht op basis van onderzoek in het artistieke veld vormt immers een bijdrage tot een meer gefundeerde interpretatie van je repertoire, of een bouwsteen of inspiratie voor nieuwe creaties. Het brede perspectief van het vakgebied Algemene Culturele vorming maakt een interculturele en interdisciplinaire aanpak binnen bepaalde cursussen mogelijk. De opleidingsonderdelen Culturele Stromingen en Ondernemerschap worden bijvoorbeeld over de opleidingen heen gegeven, waarbij je als student Muziek samen les volgt en opdrachten uitvoert met collega’s uit Drama, Dans of Beeldende kunsten.

In de bacheloropleiding krijg je eerst een overzicht van de westerse muziekgeschiedenis van de oudheid tot vandaag de dag. Vanaf bachelor 3 kan je via modules dieper inzoomen op bepaalde capita selecta uit de muziekgeschiedenis. Culturele Stromingen biedt je een algemeen cultuur- en kunsthistorisch kader waarin belangrijke gebeurtenissen en evoluties uit de (in hoofdzaak westerse) culturele geschiedenis van prehistorie tot de hedendaagse kunst worden overlopen en uitgediept. Doorheen je bacheloropleiding leer je binnen Research de beginselen van het onderzoek over muziek. Onderzoeksvaardigheden, bronnenstudie en academisch schrijven worden aangereikt en aansluitend toegepast op werkstukken voor opleidingsonderdelen als Analyse en Muziekgeschiedenis. Artist in Society steunt dan weer op het principe van informatie en confrontatie door ontmoetingen. Concrete beroepskeuzes en specialisaties worden uitgebreid besproken en belicht aan de hand van een 10-tal lezingen door actieve ervaringsdeskundigen uit het werkveld. De lezingen worden steeds afgesloten met een vragenronde, zodat je rechtstreeks bij een professional te rade kan gaan.

Het merendeel van de lessen uit het vakgebied Algemene Culturele Vorming wordt groepsgericht gedoceerd, maar naarmate de persoonlijke invalshoek en het individuele karakter van de opdrachten belangrijker worden, krijgt ook individuele coaching een grotere rol. Zo werkt research vanaf het tweede niveau met tutoring en volgt na de klassikale lessenreeks bij Artist in Society een individueel opgevolgde opdracht waarbij je expliciet wordt uitgedaagd om op zoek te gaan naar je individuele profiel en toekomstbeeld.

Als masterstudent verdiep je je in het filosofisch kader van de kunstenaar en in de dialoog en wederzijdse beïnvloeding tussen de kunst en de filosofie. In het opleidingsonderdeel Ondernemerschap leer je de basistheorie voor strategisch ondernemerschap en hoe je jezelf als professioneel kunstenaar kan organiseren en promoten. Het Kunstenloket en andere externe experts zijn meermaals te gast en ook alumni getuigen over hun succesvol carrièrepad. Het opleidingsonderdeel Research evolueert in de masteropleiding tot een individueel gecoacht onderzoeksproject over een facet van je eigen artistieke praktijk. Daarin word je door je hoofdvakdocent en je onderzoeksbegeleider individueel klaargestoomd voor je academische Masterpaper. Deze afsluitende masterscriptie is inhoudelijk gekoppeld aan de artistieke Masterproef en vormt de kroon op het werk van de academische leerlijn.

VAKGROEPVOORZITTER: Joost Van Kerkhoven

DOCENTEN 

CREATIEF (EIND)PROJECT 
Jeroen Malaise (incl. coördinatie), Sam GeversMathias Coppens, Pieter Matthynssens, Nabou Claerhout, Junior Akwety

CULTURELE STROMINGEN
Dimitri Goossens

ARTIST IN SOCIETY
Koen Maes, Wouter Hillaert

INTERDISCIPLINAIR PROJECT
Steven Prengels

LICHAMELIJK BEWUSTZIJN
Magda Thielemans (incl. coördinatie), Olivia Van De Peer, Stijn Vanhove, Zehra Proch, Dorine Mortelmans (yoga)

MUZIEKGESCHIEDENIS
Yves Senden, Stephan Weytjens (incl. coördinatie), gastdocenten en onderzoeksmedewerkers

CREATIEF ONDERNEMEN 
Jeroen Malaise

RESEARCH
Korneel Bernolet, Jeroen Billiet, Nico Couck, Anne Pustlauk, Yves Senden (incl. coördinatie master)